Na gradilištu Azmonta 28 odsto radnika iz Crne Gore | Ekonomist

Na gradilištu Azmonta 28 odsto radnika iz Crne Gore

Kompanije koje na području opštine Herceg Novi realizuju višemilionske turističke rizorte, Azmont investments, OHM Mamula Montenegro doo Herceg Novi i Northstar dostavile su Vladi informaciju o realizaciji projekata za period januar – jun.

Kompanija Azmont investments do sada je u naselje Portonovi od planiranih 650 uložio skoro 469 miliona eura, navodi se u informaciji o realizaciji projekata za period januar – jun, koja je dostavljena Vladi.

U svim segmentima projekta sada je angažovano 1.557 radnika, a u prosjeku, zavisno od sezone radova i do 1.800.

Od tog broja, 146 je u kompaniji, dok je na gradilištu 1.411 radnik, od čega 28 odsto crnogorskih državljana, a 72% stranih.
Investitor je najavio da će rizort biti izgrađen do sredine 2019. godine.

Kompanija OHM Mamula Montenegro izradila je glavni projekat i reviziju za rekonstrukciju tvrđave Mamula, a Uprava za zaštitu kulturnih dobara izdala je saglasnost na konzervatorski projekat, navode u izvještaju.

Prijava za gradnju predata je 25.aprila, nakon čega je dobijena potvrda da je dokumentacija kompletna. Završen je projekat i revizija za polaganje podvodnog kabla od rta Arza do ostrva Lastavica.

U toku je izrada Elaborata o zaštiti životne sredine, a završena je uzorna hotelska soba na ostrvu. Od planiranih 15, uloženo je 3,4 miliona eura u dosadašnje radove, a u kompaniji je angažovano 25 radnika.

Konzorcijum Northstar i kompanija Equest Capital Limited iako još nije počela izgradnju rizorta Montrose ostvarila je značajan napredak kad je riječ o elektroenergetskoj i vodovodnoj infrastrukturi, konstatovano je u izvještaju.

Izrada projektne dokumentacije trebalo bi da bude gotova do oktobra, dok je kod putne infrastrukture zastoj izazvalo obustavljanje tenderskog postupka Opštine od Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki, u aprilu ove godine.

Redakcija
Redakcija
Redakcija Ekonomista donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top