Na današnji dan: Rođen osnivač Austrijske ekonomske škole Karl Menger | Ekonomist

Na današnji dan: Rođen osnivač Austrijske ekonomske škole Karl Menger

Austrijski ekonomista Karl Menger rođen je na današnji dan 1840. godine u tada austrijskom gradu Novi Sonč, u današnjoj Poljskoj. Osnivač je Austrijske ekonomske škole. Od 1873. do 1903. radio je kao profeso rpolitičke ekonomije na Univerzitetu u Beču.

Poznat je po tumačenju subjektivne teorije vrijednosti, koja je zasnovana na postavci da granična korisnost dobara opada zbog povećanja njihove količine. Smatrao je da je vrijednost subjektivna, psihološki određena ocjena dobra, uzevši u obzir čovjekove potrebe.

U akademskim radovima Menger je naglašavao da je granična korisnost na ovaj način postaje opšte načelo optimalne alokacije svih dobara, koje određuje i obim razmjene različitih dobara, a time i opšte načelo razmjene, odnosno određivanja cijena. Optimalna alokacija dobara istovremeno je i ključni preduslov opšte ekonomske ravnoteže, koja se postiže pri potpuno slobodnom tržišnom izboru dobara u granicama individualne raspoložive kupovne moći.

Najvažnija djela su mu “Načela nacionalne ekonomije” i “Istraživanja o metodi društvenih znanosti, a posebice o metodi političke ekonomije”.

Umro je u Beču 1921. godine.

Redakcija
Redakcija
Redakcija Ekonomista donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top