Na današnji dan: Potpisan Ugovor iz Mastrihta | Ekonomist

Na današnji dan: Potpisan Ugovor iz Mastrihta

Ugovor o Evropskoj uniji poznatiji kao Ugovor iz Mastrihta potpisan je na današnji dan 1992. godine, a stupio je na snagu 1. novembra 1993.

Ovim ugovorom su države članice nekadašnje Evropske ekonomske zajednice formirale Evropsku uniju, čime je počela nova faza integracija država u savez sve čvršće povezanih država.

Ugovorom iz Mastrihta postavljena su načela i ciljevi ekonomske i monetarne unije, jedinstvene valute, zajedničke inostrane, bezbjednosne i odbrambene politike, pravosuđa i saradnje u unutrašnjim poslovima.

Definisani su kriterijumi konvergencije, koje je zemlje članice trebalo da ispune da bi prihvatile euro. Kriterijumi konvergencije ili mastrihtski kriterijumi obuhvataju:

  1. stabilnost cijena;
  2. kamatne stope;
  3. budžetski deficit;
  4. javni dug;
  5. stabilnost valutnog kursa i učešće u Mehanizmu deviznih kurseva.

Stabilnost cijena

Mastrihtskim kriterijumima definisano je da prosječna stopa inflacije u zemlji članici koja prihvata euro koja ne prelazi 1,5 odsto u poređenju sa trima zemljama sa najnižom stopom inflacije.

Kamatne stope

Prosečna nominalna dugoročna kamatna na dugoročne obveznice stopa prema kriterijumima konvergencije ne može da premaši dva odsto u odnosu na prosjek triju zemalja sa najnižom kamatnom stopom.

Budžetski deficit

Planirani ili ostvareni budžetski deficit ne može da prelazi tri odsto bruto domaćeg proizvoda.

Javni dug

Nivo javnog duga ne smije da premaši 60 odsto bruto domaćeg proizvoda.

Stabilnost kursa

Ne smije da bude velikih odstupanja tokom najmanje dvogodišnjeg perioda prije uvođenja eura. Zemlja koja preuzima euro nema mogućnost da samoinicijativno devalvira valutu.

Redakcija
Redakcija
Redakcija Ekonomista donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top