Na današnji dan: Crnogorska “Stega” i objava rata 118 godina kasnije

Dva događaja iz prošlosti, obilježila su današnji dan, na ovom podneblju.

6. Avgust 1796.godine

Prva je “Stega”. Naime, na Cetinju je 1796. godine Skupština crnogorskih starešina izglasala “Stegu”, prvi pisani zakonski akt u Crnoj Gori.

Stega predstavlja prvi pisani zakon Crne Gore, koji je imao šest članova. Donijet je na zboru glavara na Cetinju posle bitke na Martinićima 1796.godine. Stegu je sastavio Petar Cetinjski i pod njegovim autoritetom je donijet ovaj zakon. Prvopotpisani na ovoom dokumentu je guvernadur Jovan Radonjić, dok Petrovićevog potpisa nigdje nema, te se mnogi istoričari spore oko autorstva Stege. Stega predstavlja ozakonjenje zajedničke borbe Crnogoraca i Brđana protiv Turaka. Ovaj zakon predviđa samo moralne sankcije, čime se apeluje na savjest. Prvim članom se Bog poziva u pomoć. Drugim se obavezuju Crnogorci da se priskoče u pomoć bilo kojem brdskom plemenu koje Turci napadnu. Trećim članom se prijeti prokletstvom od strane naroda, za svakog ko izda. U četvrtom se ističe da će i potomstvo onoga ko izda ostati bez časti. Peti član obavezuje na zaklinjanje da se ovaj član poštuje. Šestim članom se obavezuje Mitropolija i nahije da čuvaju tekst Stege.

 

6. Avgust 1914. godine

Austro-Ugarska je objavila rat Rusiji, a Srbija i Crna Gora Njemačkoj u Prvom svjetskom ratu.

Redakcija
Redakcija
Redakcija <a href="http://ekonomist.me">Ekonomista</a> donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top