Na današnji dan: 105 godina od rođenja Miltona Fridmana | Ekonomist

Na današnji dan: 105 godina od rođenja Miltona Fridmana

Milton Friedman je bio američki ekonomista, dobitnik Nobelove nagrade za ekonomiju 1976. godine. Friedman i Keynes često se smatraju najuticajnijim ekonomistima 20. vijeka, Keynes prve, a Friedman druge polovine 20. vijeka.

Osnovne doprinose Fridman je dao na području teorije cijena, inflacije i monetarne politike. Tokom 50-ih i 60-ih je gotovo sam držao opoziciju vladajućem kejnzijanizmu. Tvrdio je da nivo cijena zavisi od količine novca u opticaju, čime je vaskrsnuo klasičnu kvantitativnu teoriju novca. U dugom roku, po Fridmanu, povećanje novčane mase povećava cijene, ali ne i ekonomsku aktivnost i zaposlenost. Samo u kratkom roku monetarni rast povećava proizvodnju i zaposlenost. Rješenje problema inflacije i kratkoročnih fluktuacija zaposlenosti i realnog nacionalnog dohotka, Fridman je vidio u jednostavnom monetanom pravilu: novčana masa treba da raste jednako kao realni društveni proizvod.

Danas, mnogi citiraju njegovu dobro poznatu rečenicu, ne znajući zapravo od koga je potekla. Naravno, riječ je o “Nema besplatnog ručka”.

Zanimljivo je navesti da se zalagao za libertarijansku politiku, kao što su legalizacija marihuane i prostitucije. Godinu prije smrti, sa još 5 stotina ekonomista, predstavio je niz ekonomskih prednosti legalizacije marihuane.

Fridman je preminuo u 94.godini u San Francisku, 16. Novembra 2006.godine. Još uvjek je radio kao ekonomista a njegova poslednja kolumna objavljena je dan nakon njegove smrti.

Redakcija
Redakcija
Redakcija Ekonomista donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top