Monteput će realizovati napajanje auto-puta električnom energijom | Ekonomist

Monteput će realizovati napajanje auto-puta električnom energijom

Vlada je, nakon razgovora sa predstavnicima kineske kompanije CRBC, koja je glavni izvođač radova na prioritetnoj dionici auto-puta Bar-Boljare, ipak odlučila da se napajanje električnom energijom dionice od Smokovca do Mateševa realizuje preko preduzeća Monteput, saopštio je Pobjedi izvršni direktor ove kompanije Jonuz Mujević. Za tu namjenu Monteput će se zadužiti 31,6 miliona eura, na što je saglasnost dala Vlada. Mujevićje naveo da su u toku pregovori sa potencijalnim kreditorima o uslovima kreditiranja.

– Napajanje auto-puta električnom energijom spada u naknadne radove i oni nijesu ugovoreni sa kineskom kompanijom CRBC. Vođeni su pregovori da i ove radove izvodi CRBC kao naknadne, međutim zbog racionalizacije izgradnje ovog dijela projekta, Vlada je odlučila da se ova investicija realizuje preko Monteputa, imajući u vidu prije svega odredbe Zakona o energetici – kazao je Mujević.

Objasnio je da su Crnogorski elektroprenosni sistem i Crnogorski elektrodistributivni sistem u obavezi da u skladu sa Zakonom o energetici, a imajući u vidu da je infrastruktura od značaja za razvoj države, izdaju saglasnost i otkupe infrastrukturu nakon izgradnje, a u skladu sa ugovorenim uslovima otkupa. On je dodao da je priprema ugovora u toku.

Mujević je naveo da je finansijskim planom Monteputa, na koji je prošle sedmice Vlada dala saglasnost, planirano kreditno zaduženje od 31,6 miliona eura. Ta sredstva će biti upotrijebljena za napajanje auto-puta električnom energijom.

– Nije planirano zaduženje u većem iznosu od 31,6 miliona eura. U toku su pregovori sa potencijalnim kreditorima o uslovima kreditiranja. U ovom momentu nemamo ugovoren kreditni aranžman. Kreditor će biti izabran nakon definisanja uslova kreditiranja, pri čemu se vodi računa o izboru najpovoljnijeg kreditora, u smislu pojeftinjenja konačne investicije – rekao je Mujević.

Ministarstvo saobraćaja uputilo je krajem prošle godine zahtjev Ministarstvu održivog razvoja za izdavanje građevinske dozvole za izgradnju priključnih dalekovoda i trafostanica za prioritetnu dionicu auto-puta.

Prema riječima Mujevića, u ovoj godini se očekuje i završetak projekta geotehničkog istraživanja i idejni projekat dionice auto-puta Andirijevica-Berane-Boljare.

On je saopštio i da je u toku izrada idejnog projekta trase brze saobraćajnice duž Crnogorskog primorja, u sklopu kojeg se razmatra i pitanje saobraćajnog prelaza preko Bokokotorskog zaliva. Prema njegovim riječima, postoje tri varijantna rješenja.

– Jedno od rješenja je tunelsko, a dva su rješenja data sa mostovskim prelazima, za sva ta rješenja će biti urađena i troškovna analiza – izjavio je Mujević.

On je dodao da će se nakon usvajanja ovog projekta pristupiti izradi saobraćajnih rješenja preko Bokokotorskog zaliva, koje podrazumijevaju izradu studije uticaja na životnu sredinu za izgradnju tog prelaza.

______________________________________________________________________________

Izvor: Pobjeda

Redakcija
Redakcija
Redakcija Ekonomista donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top