Montecargo u gubitku oko 350 hiljada eura | Ekonomist

Montecargo u gubitku oko 350 hiljada eura

Preduzeće Montecargo ostvarilo je na kraju drugog kvartala gubitak od 351,73 hiljade eura, dok je u istom periodu prošle godine zabilježilo dobitak od 493,76 hiljada eura.

Prema podacima iz izvještaja o poslovanju, koji je objavljen na sajtu Montenegroberze, poslovni prihodi Montecarga na kraju juna iznosili su 2,78 miliona eura i bili su 30,8 odsto manji nego u istom prošlogodišnjem kvartalu.

Poslovni rashodi kompanije pali su 9,2 odsto na 3,12 miliona eura

“Troškovi zarada, naknada i ostali lični rashodi dostigli su 1,33 miliona , materijala 21,97 hiljada, a amortizacije i rezervisanja 438,89 hiljada eura. Ostali poslovni rashodi iznosili su 1,33 miliona. Ukupna aktiva Montecarga na kraju juna vrijedila je 23,6 miliona eura, što je 1,8 odsto manje nego u uporednom periodu.Neraspoređena dobit preduzeća iznosi 98,85 hiljada eura, a akumulirani gubitak 3,44 miliona eura. Dugoročna rezervisanja i obaveze iznose 217,1 hiljadu, kratkoročna 6,02 miliona, a odložene poreske obaveze iznose milion eura”, navodi se na sajtu.

Većinski vlasnik Montecarga je država sa 85,44 odsto akcija, dok Eurofond ima 3,53 odsto dionica, Trend 2,41 odsto, a Fond penzijsko-invalidskog osiguranja 1,54 odsto.

Ostali akcionari imaju manje od jedan odsto vlasništva.

Redakcija
Redakcija
Redakcija Ekonomista donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top