Monstat: Bez posla 14,1 odsto građana

U trećem kvartalu 2018. godine, u Crnoj Gori aktivnog stanovništva bilo je 287,8 hiljada od kojih je 247,2 hiljada ili 85,9 odsto zaposlenih i 40,6 hiljada ili 14,1 odsto nezaposlenih lica.

Kako je saopštio Monstat, broj zaposlenih u odnosu na prethodni kvartal je povećan za 2,9 odsto, a broj nezaposlenih je povećan za 0,2 odsto.

– U ovom saopštenju objavljuju se podaci dobijeni putem Ankete o radnoj snazi, koja je sprovedena u trećem kvartalu 2018. godine, u periodu od jula do septembra 2018. godine. Anketirano je 2 107 domaćinstava na teritoriji Crne Gore. Prikupljeni su podaci o demografskim obilježjima za sve članove domaćinstva (6 401 lica), a za lica stara 15 i više godina i podaci o njihovoj radnoj aktivnosti (5 391 lica). Neaktivno stanovništvo čini 211,7 hiljada lica, i u odnosu na prethodni kvartal broj neaktivnog stanovništva je smanjen za 3,4 odsto. Stopa aktivnosti za treći kvartal 2018. godine je 57,6 odsto, stopa zaposlenosti je 49,5 procenata, stopa nezaposlenosti je 14,1 odsto  i stopa neaktivnosti je 42,4 procenta – kažu u Monstatu.

Redakcija
Redakcija
Redakcija <a href="http://ekonomist.me">Ekonomista</a> donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top