Moguć dolazak četvrtog mobilnog operatera na crnogorsko tržište | Ekonomist

Moguć dolazak četvrtog mobilnog operatera na crnogorsko tržište

Nova godina sa sobom možda donese i četvrtog mobilnog operatera na crnogorsko tržište. To je saopštio izvršni direktor Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost Zoran Sekulić. Dolazak novog operatera mogao bi da poboljša konkurenciju i ponudi nove i već postojeće servise po još povoljnijim uslovima za korisnike.

– U registar operatera elektronskih komunikacija, koji vodi EKIP, upisano je 60 operatera. Preduslovi za ulazak četvrtog operatera mobilnih usluga su stvoreni- kazao je Sekulić za agenciju Mina-business.

Komentarišući cijene usluga koje operateri pružaju crnogorskim građanima, Sekulić je naveo da je Agencijau segmentu usluga fiksne mreže, nakon sprovedenih analiza tržišta, Crnogorskom Telekomu nametnuo obavezu sniženja cijena koje je stupilo na snagu 1. decembra prošle godine.

Sekulić je rekao da se praćenje cijena usluga mobilne telefonije koje pružaju operateri u Crnoj Gori obavlja korišćenjem opšte prihvaćene metodologije Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD), koja se odnosi na izračunavanje takozvanih korpi usluga telekomunikacionih servisa.

Metodologijom se definišu tri OECD korpe mobilne telefonije, za kategorije korisnika takozvanog niskog, srednjeg i visokog nivoa potrošnje.

Prema analizama EKIP u Crnoj Gori su uglavnom ispod ili na nivou prosjeka regiona i Evropske unije.

-To se ne odnosi i na cijene usluga rominga koje smatramo izuzetno visokim u odnosu na cijene tih usluga u EU. Agencija je zbog toga pokrenula proceduru koja će dovesti do sniženja cijena roming usluga u regionu. Krajnji cilj je da cijene usluga rominga u Crnoj Gori ne budu veće od cijena tih usluga u EU – kazao je Sekulić.

Podsjećanja radi, predstavnici nadležnih ministarstava Crne Gore, Srbije, Bosne i Hercegovine i Makedonije potpisali su krajem septembra u Budvi Sporazum o sniženju cijena usluga rominga u javnim mobilnim komunikacionim mrežama.

Nadležna ministarstva zemalja potpisnica sporazuma saglasila su se da cijene usluga rominga snize do nivoa cijena koje važe u EU.

U skladu sa tom odredbom EKIP je Ministarstvu za informaciono društvo i telekomunikacije dostavio predlog izmjena i dopuna Zakona o elektronskim komunikacijama.

– Sada se čeka da Ministarstvo pokrene proceduru za izmjenu zakona, kako bi se operaterima naložilo primjenu nižih cijena usluga rominga – objasnio je Sekulić.

On je pojasnio da će se cijene rominga smanjiti u tri koraka i to tako da će prvo sniženje cijena početi da se primjenjuje 30. juna ove godine, drugo 30. juna naredne, a treće 30. juna 2017. godine kada bi se postigla sadašnja cijena roming usluga u EU.

EKIP očekuje da Skupština u prvom kvartalu ove godine usvoji izmjene i dopune Zakona o elektronskim komunikacijama, kako bi regulator mogao operaterima mobilnih usluga da naloži primjenu nižih cijena usluga rominga.

Izvor: Mina business

 

Redakcija
Redakcija
Redakcija Ekonomista donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top