MMF traži veće poreze, uvećanje akciza, smanjenje zarada... | Ekonomist

MMF traži veće poreze, uvećanje akciza, smanjenje zarada…

Međunarodni monetarni fond predložio je Vladi Crne Gore, u cilju uspostavljanja održivih javnih finansija, dalje smanjenje zarada u javnom sektoru, uvođenje poreza na dohodak i plaćanja doprinosa za zdravstveno osiguranje  penzionerima koji imaju visoka primanja, kao i uvođenje akcize na ugalj, što bi se odrazilo i na povećanje cijena električne energije.

MMF takođe predlaže povećanje akcize na cigarete, alkohol, naftne derivate i zaslađena pića, povećanje tarife za vodu i odlaganje smeća i povećanje naplate poreza na nepokretnosti.

Predlog je i da se poveća niža stopa PDV-a, odnosno sedam odsto, na polovinu standardne stope (9,5 odsto) i da se PDV na hotelske usluge i usluge u marinama oporezuje standardnom stopom, odnosno, da se se umjesto sadašnjih 7 odsto te usluge oporezuju sa 19 odsto. Ove poreporuke bi se odrazile i na životni standard, imajući u vidu da niža stopa PDV-a od 7 odsto sada važi za osnovne životne namirnice (hljeb, mlijeko…), kao i za većinu ljekova, knjige, udžbenike i dr.

MMF preporučuje da se viša stopa poreza na dohodak fizičkih lica poveća na 13 procenata i da se produži njeno važenje do 2022.

“Ove preporuke su više nego potrebne. To su opcije koje su po našem mišljenju najprimjerenije, a Vlada treba da odluči koje će od tih mjera primijeniti”, kazao je danas na konferenciji za novinare šef misije MMF-a za Crnu Goru Martin Petri.

MMF je imao zajedničku konferenciju sa  guvernerom Centralne banke Radojem Žugićem i ministrom finasija Darkom Radunovićem. Radunović je kazao da su postigli visok stepen saglasnosti u stavovima sa MMF-om, kao i da sada ne može da se izjasni o preporukama MMF.

Redakcija
Redakcija
Redakcija Ekonomista donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top