MMF: Globalni dug dostigao 225 odsto svjetskog BDP-a | Ekonomist

MMF: Globalni dug dostigao 225 odsto svjetskog BDP-a

Međunarodni monetarni fond (MMF) je izrazio zabrinutost zbog problema narastanja “balona globalnog duga”, koji je dostigao 225 odsto svjetskog BDP-a.

Kako kažu, to bi moglo da dovede do nove finansijske krize.

Bruto dug u nefinansijskom sektoru nominalno je više nego udvostručen od početka ovog vijeka, popevši se na 152 hiljade milijardi dolara prošle godine i nastavlja da raste, naveo je MMF u svom najnovijem polugodišnjem izdanju Fiskalnog monitora, prenosi agencija “Blumberg”.

Ovaj iznos uključuje dugove vlada, nefinansijskih kompanija i domaćinstava.

Sa udjelom od 225 odsto svjetskog BDP-a, globalni dug je… trenutno na rekordnom nivou svih vremena. Dvije trećine, odnosno oko 100.000 milijardi dolara, čine obaveze privatnog sektora, koji može donijeti ogromne rizike kada dostiže pretjerane nivoe, upozorava Fond.

U 2002. godini, globalni dug je iznosio 200 odsto svjetskog BDP-a.

Sama veličina duga može inicirati početak procesa razduživanja privatnog sektora bez presedana, što bi moglo da osujeti krhki ekonomski oporavak“, napominje međunarodni kreditor sa sjedištem u Vašingtonu.

Prema MMF-u, iako veliki dio zajmova potiče iz perioda prije krize 2008. godine, niske kamatne stope su rezultirale naglim skokom korporativnog zaduživanja na tržištima u razvoju.

Nivoi duga privatnog sektora sada su visoki kako u razvijenim privredama, tako i u nekoliko velikih tržišta u razvoju, kao što su Kina i Brazil, koje su sistemski važne za globalnu finansijsku stabilnost.

“U prosjeku, koeficijent privatnog duga u razvijenim ekonomijama dostigao je kulminaciju 2012. godine, a od tada je napravljen zaokret sa najvećim smanjenjem registrovanim u tim zemljama koje su u krizu ušle sa visokim nivoima duga. U nekim slučajevima, međutim, privatni dug je nastavio da se gomila znatno bržim tempom, posebno u Australiji, Kanadi i Singapuru”, naveo je MMF.

Nema jedinstvenog stava o tome koji nivo duga prema BDP-u treba smatrati prijetnjom po globalnu finansijsku stabilnost, napominje Fond i zaključuje da visok dug, na kraju krajeva, utiče na slabiji rast čak i bez krize.

“Pretjerano veliki privatni dug je jedan od glavnih kočničara globalnog oporavka i rizik po finansijsku stabilnost. Finansijske recesije su duže i dublje od normalnih recesija”, rekao je direktor MMF-a za fiskalne poslove Vitor Gaspar, na konferenciji za novinare.

Redakcija
Redakcija
Redakcija Ekonomista donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top