MMF: Ekonomske reforme za investicije u regiji

MMF: Ekonomske reforme za investicije u regiji

MMF izvještava da je u većini zemalja Zapadnog Balkana izostala široka politička podrška dalekosežnim reformama.

Neadekvatne reforme tokom proteklih deset godina vuku unazad zemlje Zapadnog Balkana, a bez hrabrog podsticaja na nove reformske poteze ne može se očekivati da će regija privući dovoljno novih investicija, ocijenio je Međunarodni monetarni fond (MMF).

“Bez hrabrog podsticaja na nove reforme, zemlje Zapadnog Balkana ne mogu očekivati da će privući nivo priliva novih ulaganja, potrebnu za finansiranje brzog i održivog rasta. Zato se izlažu riziku da će zapeti na nivoima dohotka manjim od trećine onog kod njihovih bogatijih evropskih susjeda”, navodi MMF u najnovijem izvještaju pod nazivom “Zapadni Balkan: 15 godina ekonomske tranzicije”, prenosi Tanjug.

U većini zemalja Zapadnog Balkana, kako piše, izostala je široka politička podrška dalekosežnim reformama, što je predstavljalo ključni element preobražaja novih država članica.

Birokratija i korupcija

“Nameće se osjećaj da su reforme u regiji ostvarile premalo, a da su od rasta koristi imali samo malobrojni”, piše u ovom izvještaju.

Regija, kako je navedeno, daleko zaostaje za novim državama članicama EU-a, kada je riječ o strukturnom preobražaju, iako je proces pristupanja Uniji najjači katalizator reformi u novim članicama.

U nekim državama Zapadnog Balkana, navodi MMF, otpor privatnom vlasništvu značio je preživljavanje brojnih neefikasnih ili kompanija u društvenom vlasništvu koje su nastavile opterećivati javne finansije i raspodjelu resursa.

Pretjerana birokratija i korupcija i dalje opterećuju ekonomske aktivnosti, dok reforma korporativnog upravljanja i dalje ostaje neispunjeno obećanje.

MMF smatra da je za trajni rast od ključne važnosti očuvanje makroekonomske stabilnosti.

“Potrebno je očuvati dosadašnja postignuća, recimo nisku inflaciju. Zemlje koje su suočene s visokim fiskalnim deficitima i javnim dugom moraju hitno rješavati ta pitanja”, upozorava MMF.

Svugdje u regiji potrebna su ulaganja u sektorima izloženim uvoznoj konkurenciji kako bi se osnažio izvoz i smanjio visok trgovinski deficit i deficit platnog bilansa.

Kako upozorava ova međunarodna finansijska institucija, i dalje postoje brojna neefikasna preduzeća, u državnom ili društvenom vlasništvu, koja je potrebno privatizovati.

Takođe, dodaju, ako se želi pogurati privatni sektor kao motor rasta, biće potrebno pozabaviti se problemima konkurentnosti, uključujući preveliku birokratiju te loše upravljanje, a potrebno je napustiti i naslijeđene prakse koje sprječavaju rast zapošljavanja i narušavaju ishode na tržištu rada.

Problem nenaplativih kredita

MMF poručuje da bi se uz to hitno trebalo pozabaviti visokim udjelom nenaplativih kredita kako bi ponovo porasla kreditna aktivnost, što bi olakšalo oporavak.

“Rješavanje pitanja velikog broja nenaplativih kredita (NPL) je prioritet ako je namjera podržati ekonomski oporavak kreditima. Iako rizike finansijske stabilnosti ublažava solidni nivo kapitala i zaliha u bankarskom sektoru, pitanje NPL-ova ostat će neriješeno ako se nastavi usporavati stvaranje profita i rast kreditiranja”, smatra MMF.

Da bi se ovaj problem riješio, potrebno je raditi na više strana – uključujući bolju naplatu kolaterala, bolji okvir za održanje trajnosti poslovanja i izvansudsko restrukturiranje te rješavanje uskih grla u preopterećenom pravnom sistemu.

Potrebno je udvostručiti reforme usmjerene na jačanje nadzora i regulacije finansijskih institucija. Od ključne važnosti je, smatra MMF, stvoriti okruženje koje će omogućiti razvoj nebankarskog finansiranja.

Razvoj nebankarskih financijskih tržišta doprinio bi diversifikaciji izvora financiranja, ocjena je ove organizacije.

Izvor: Agencije

Redakcija
Redakcija
Redakcija Ekonomista donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top