Mjere aktivne politike zapošljavanja: Programima obuhvaćeno 3.649 nezaposlenih | Ekonomist

Mjere aktivne politike zapošljavanja: Programima obuhvaćeno 3.649 nezaposlenih

Zavod za zapošljavanje ove godine raspolagao je sa 4,6 miliona eura za realizaciju mjera aktivne politike zapošljavanja. Ovim sredstvima omogućena je realizacija i novih aktivacionih mjera, prioritetno namijenjenih nezaposlenim ženama, dugoročno nezaposlenim i mladim licima, pišu Dnevne novine.

Programi aktivne politike zapošljavanja realizuju se za 3.649 nezaposlenih, u kojma žene učestvuju sa 64,1 odsto, mladi sa 28,7 odsto, dok učešće dugoročno nezaposlenih iznosi 27,5 odsto. Oko 47 odsto učesnika programa su nezaposleni iz sjevernih opština Crne Gore.

Mjera obrazovanje i osposobljavanje odraslih realizovana je kroz programe obrazovanja za sticanje stručnih kvalifikacija i za sticanje ključnih vještina u cilju povećanja zapošljivosti, odnosno zapošljavanja uspješnih učesnika programa. Izvođači  su organizatori obrazovanja odraslih, odnosno pravna lica koja posjeduju licencu, izdatu od Ministarstva prosvjete, za izvođenje javno važećih programa obrazovanja i osposobljavanja odraslih.

Programi sticanja srtučnih kvalifikacija, realizuju se za 473 lica, a programi sticanja ključnih vještina za 739 nezaposlenih lica kojima je utvrđena potreba za usvajanjem dodatnih znanja, vještina i kompetencija traženih na tržištu rada.

Obrazovanje i osposobljavanje odraslih realizuje se za 1.212 nezaposlenih. Učešće žena je 52,6 odsto, mladih 35,5 odsto i dugoročno nezaposlenih (lica koja posao traže duže od 12 mjeseci) 43,1 odsto. Oko 40 odsto učesnika ove mjere su lica iz opština  sjevernog regiona.

Javni radovi

Polazeći od programskih ciljeva, utvrđenih na osnovu potreba i mogućnosti lica otežanog zapošljavanja, potreba korisnika programa od javnog interesa, a u okviru raspoloživih sredstava za ove namjene,  Zavod realizuje programe javnog rada za 1.332 učesnika. Realizacija ove mjere omogućila je prioritetno teže zapošljivim licima zapošljavanje na određeno vrijeme, u trajanju od tri do pet mjeseci, radi očuvanja i unapređenja njihovih radnih sposobnosti. U programima javnog rada žene učestvuju sa 53,5 odsto, mladi 27,2 odsto, a dugoročno nezaposlena lica sa 18,8 odsto. Oko 56 odsto učesnika ove mjere su nezaposleni iz sjevernih opština.

U cilju pružanja podrške starim licima u stanju socijalne potrebe, realizovan je program javnog rada “Njega starih lica”. U ovom programu, zaposleno je 112 lica, na određeno vrijeme, u prosječnom trajanju od pet mjeseci, na poslovima gerontodomaćice, za 920 korisnika.

Kroz programe zaštite životne sredine, obrazovne, kulturne i druge društveno korisne programe zaposleno je 633 lica iz evidencije Zavoda, na određeno vrijeme, u prosječnom trajanju od tri mjeseca.

U cilju adekvatne pripreme Crne Gore za turističku sezonu, u saradnji sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma, JP Morskim dobrom, opštinama Glavnim gradom, Prijestonicom i javno komunalnim preduzećima, realizovan je i javni rad “Neka bude čisto”, u trajanju od četiri mjeseca. Kroz ovaj rad zaposleno je 80 nezaposlenih lica iz evidencije Zavoda, na poslovima čišćenja i održavanja magistralnih i regionalnih puteva u Crnoj Gori.

Samostalan rad

Program osposobljavanja za samostalan rad omogućio je da 50  nezaposlenih lica, sa stečenim srednjim obrazovanjem prije manje od dvije godine, da steknu prva radna iskustva u nivou obrazovanja, odnosno da se osposobe za samostalno obavljanje poslova. Program je realizovan u saradnji sa 33 poslodavaca iz privatnog sektora.

Učešće žena iznosilo je 46 odsto, mladih 100 odsto. Učešće lica iz sjevernih i manje razvijenih opština je 72 odsto.

Kroz Program osposobljavanja za rad kod poslodavca 100 nezaposlenih lica, u nepovoljnom položaju na tržištu rada, uz finansijsku podršku Zavoda, osposobljava se za obavljanje poslova određenih radnih mjesta, u trajanju od jednog mjeseca. Nakon toga zaposleni su na poslovima za čije obavljanje su osposobljeni, u najkraćem trajanju od tri mjesaca. Program je realizovan u saradnji sa 56 poslodavaca iz privatnog sektora.

U program je uključeno 45 odsto žena, 42 odsto mladih i 26 odsto dugoročno nezaposlenih lica. Učešće nezaposlenih iz sjevernih i manje razvijenih opština je 75 odsto.

Podrška za 1.221 lice sa invaliditetom

Prepoznajući značaj razvoja socijalnog servisa za lica sa invaliditetom Zavod je, u saradnji sa javnim ustanovama i civilnim sektorom, realizovao program javnog rada “Personalni asistent”. U ovom programu zaposleno je 507 lica, na određeno vrijeme, u prosječnom trajanju od pet mjeseci, na poslovima pružanja pomoći i podrške za 1.221 lice sa invaliditetom.

Redakcija
Redakcija
Redakcija Ekonomista donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top