Misija MMF-a u Crnoj Gori | Ekonomist

Misija MMF-a u Crnoj Gori

Ministar finansija Darko Radunović sa saradnicima, primio je u posjetu delegaciju Međunarodnog monetarnog fonda, na čelu sa šefom tima za Crnu Goru, Martinom Petrijem, koja boravi u našoj zemlji sa ciljem prikupljanja informacija za potrebe pripreme redovne Misije MMF-a po članu IV Statuta Fonda, saopšteno je iz Ministarstva finansija.

U tom kontekstu, zahvaljujući na saradnji i  tehničkoj pomoći MMF-a, ministar je prezentovao dosadašnje rezultate fiskalne konsolidacije, koji se prvenstveno ogledaju u povećanju budžetskih prihoda, smanjenju potrošnje, značajnom ekonomskom rastu i realizaciji razvojnih komponenti ekonomske politike, prvenstveno u ubrzanju dinamike realizacije prioritetne dionice auto-puta.

Kako je saopšteno, Radunović je apostrofirao da je ove godine zabilježen rekordni rast u turizmu, da se u oblasti akciza bilježi kontinuirani rast prihoda, te da je naplata poreza po osnovu Zakona o reprogramu poreskih potraživanja premašila plan.

Navedeni podaci, kako je saopštio šef misije, g. Martin Petri, ukazuju da je Crna Gora na dobrom putu postizanja ciljeva definisanih srednjoročnim fiskalnim strategijama, te naglasio važnost nastavka implementacije mjera do uspostavljanja pune održivosti i stabilnosti sistema javnih finansija.

Sastanak je bio prilika i da se razgovara o budućim zajedničkim aktivnostima u domenu izrade Strategije upravljanja javnim dugom, te o potrebi ugovaranja novih tehničkih misija MMF-a u cilju uspješnog sprovođenje reformi u definisanim oblastima.

Tim MMF-a će boraviti u Crnoj Gori do 15. novembra kada će okvirno biti i definisan opseg tema obuhvaćenih predstojećom misijom po članu IV, navode iz Ministarstva finansija.

Redakcija
Redakcija
Redakcija Ekonomista donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top