Ministarstvo finansija ozbiljno analizira hedžing kredita za auto-put | Ekonomist

Ministarstvo finansija ozbiljno analizira hedžing kredita za auto-put

Ministarstvo finansija donijeće blagovoremeno odluku o minimalizovanju valutnog rizika u aranžmanu sa kineskom Exim bankom, što će omogućiti da spremni dočekamo 2021. godinu kada se aktivira otplata glavnice kredita za auto-put, saopšteno je Dnevnim novinama u ovom Vladinom resoru.

Za izgradnju prioritetne dionice auto-puta Bar-Boljare Vlada se u oktobru 2014. kreditno zadužila kod Exim banke u iznosu od 688 miliona eura, ali je od tada ta suma, ne računajući kamate, uvećana do 20 odsto zbog rasta kursa američkog dolara u kojem je kredit obračunat.

U Ministarstvu ističu da zbog toga, iako je grejs period još na snazi, razmatraju mogućnost da ovaj valutni rizik minimizuju, prenoseći ga na neki hedž-fond, pod odgovarajućim uslovima.

“Kredit koji nam je kineska Exim banka odobrila za izgradnju auto-puta je zaključen u dolarima, pa bi, očigledno, eventualni rast dolara prema euru dodatno opteretio Crnu Goru kao korisnika. To je jedan od eksternih faktora, na koje mi ne možemo uticati, a koji nam znatno otežavaju planiranje i garantovanje efekata mjera fiskalne konsolidacije. Zato su naša razmišljanja u vezi sa eventualnim hedžingom veoma aktuelna, a analize i procjene krajnje ozbiljne”, naveli su u Ministarstvu.

Hedžing bi podrazumijevao da Vlada, za određenu cijenu, prebaci valutni rizik na nekog ko želi da učestvuje u obezbjeđivanju investicije od kursnih razlika. Ovaj aranžman bi se, prema ranijim procjenama Ministarstva finansija, najduže mogao realizovati na period od 10 godina bez većeg opterećenja finansija.

Značajan rast dolara bilježio se do prošle godine, od kada je došlo do njegovog slabljenja prema euru. Rast evropske valute nastavljen je i početkom 2018, pa je ona nedavno dostigla trogodišnji maksimum, što ide u korist korisnicima dolarskih kredita, među kojima je i Crna Gora.

“Stanje našeg duga po pomenutom kreditu je 31. decembra 2017. iznosilo 405,22 miliona dolara, čemu odgovara iznos od 337,9 miliona eura. Prema tekućim kursu godinu dana ranije, isto dolarsko zaduženje je vrijedilo 384,5 miliona eura. Radi se, dakle, o velikom iznosu po osnovu kursnih razlika, u ovom slučaju, u prilog Crnoj Gori. No, moglo je biti i obrnuto”, ukazali su u Ministarstvu.

Ugovorom o kreditiranju koji je Vlada sklopila sa Exim bankom obezbijeđen je grejs period od šest godina, kao i niska kamatna stopa od svega dva odsto, ali su cijenu gradnje prioritetne dionice auto-puta u međuvremenu povećala kretanja na međunarodnim tržištima valuta, što utiče na rast javnog duga.

Prema prvobitnim planovima, predviđeno je da se izgradnja prioritetne dionice auto-puta završi u roku od četiri godine, do maja 2019. U tom slučaju Vlada bi imala dvije godine da pokuša da obezbijedi povratni finansijski efekat od ove investicije.


 

Izvor: Dnevne novine

Redakcija
Redakcija
Redakcija Ekonomista donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top