MIA Investments: Netačno objavljeni podaci o vlasništvu | Ekonomist

MIA Investments: Netačno objavljeni podaci o vlasništvu

Iz turske kompanije MIA Inestments koja u Crnoj Gori realizuje projekat MIA Budva reagovali su na brijne izjave mnogih političkih stranaka. Oni navode da u Crnu Goru, a naročito u Budvu, žele da donesemou ogromni benefit gradu Budvi i njenim stanovnicima. Zbog izjava u medijima, za koje kažu da na krajnje netačan način, predstavljaju nagađanja o porijeklu novca i njihovom ugledu odlučili su da cjelokupnoj javnostu prezentuju sve detalje o vlasničkoj strukturi MIA Investmenttsa kao i o projektu MIA Budva.

Realizacija ovog projekta u Budvi dovela je do krize u vladajućoj koaliciji u prijestonici turizma. Aktuelni predsjenik opštine Budva Marko Carević sklopio sa turskom kompanijom Mia investments kojim je predviđeno da opština turskoj kompaniji odobri gradnju luksuznog hotela Mia Budva i dvije zgrade od po 15 spratova u krugu Jadranskog sajma, ali uz obavezu da turska kompanija uporedo izgradi i opremi vrtić na lokaciji koju odabere lokalna vlast.

Međutim, dio vladajuće koalicije predvođen Demokratama, a uz podršku Crnogorske i Građanskog pokreta URA, tražio je ranije da Skupština opštine poništi taj protokol, te da Carević odustane od obećanja da će opština dati saglasnost za gradnju hotela i dvije petnaestospratnice.

Ragovanje kompanije prenosimo integralno:

Budući da su u proteklih nekoliko nedjelja, gotovo svakodnevno, političke stranke u Budvi davale izjave sa spekulacijama o našoj investiciji MIA Budva i našoj reputaciji kao investitora, željeli bismo da izrazimo naše jasno reagovanje kroz predstavljanje činjenica koje slijede.

Kao turski investitori, vjerujući u Crnu Goru a naročito u Budvu, jako želimo da donesemo ogromni benefit gradu Budvi i njenim stanovnicima. Sa vrijednošću investicije od 70 miliona eura, cilj nam je da izgradimo obilježje Budve, otvaranjem novih radnih mjesta, privlačenjem više turista, koje će služiti potrebama njenih sadašnjih i budućih stanovnika.

Naš projekat se sastoji od hotela sa pet zvjezdica mješovitog poslovnog modela, sa 144 standardne hotelske sobe i 208 hotelskih apartmana. Mi smo u procesu angažovanja renomiranog internacionalnog hotelskog brenda za upravljanje hotelskim objektima, što bi otvorilo radna mjesta za lokalno stanovništvo. U okviru našeg kompleksa zasigurno će postojati sadržaji koji su osmišljeni za
potrebe gostiju čiji je motiv dolaska kongresna aktivnost.

Ko je Mia Investments?

Budući da izjave u medijima, na krajnje netačan način, predstavlja nagađanja o porijeklu novca i ugledu investitora, želimo da javno pozovemo gospodu koja je dala izjavu da zajednički ispitamo kompletnu vlasničku strukturu uvezi sa ovim projektom.

Mia Investments je u 100 odsto u vlasništvu turskih državljana.

Habip Arıkan: Jedan od osnivača društava Arıkan group koji posluju u različitim sektorima, uključujući ali ne ograničavajući se na turizam, izradu projekata za građevinske radove. Arıkan je finalizirao projekte razvoja nekretnina na površini koja nadmašuje 1,5 miliona kvadratnih metara i dalje se bavi investicijama širom svijeta.

Ozan Sener: Generalni direktor grupe društava koja zauzimaju pozicije u okviru prvih 200 društava u Turskoj sa prometom većim od 200 miliona američkih dolara i obezbjeđuje preko 3.000 radnih mjesta, koji je izvršio izgradnju na tri miliona kvadratnih metara u okviru projekata ulaganja u nekretnine, turizam i infrastrukturu.

Murat Kade: U svojstvu suosnivač međunarodne dizajnerske grupe iki design group, a kao nagrađivani arhitekta, Murat Kader je vodio i isporučivao mnoge projekte širom svijeta i potpisao 486 projekata koji odgovaraju površini od 38 miliona kvadratnih metara, a dobitnik je 75 državnih i međunarodnih nagrada.

Kao pojedinci, Habip Arikan, Murat Kader i Ozan Sener su međunarodni biznismeni, vlasnici su društava širom svijeta i nosioci su svih njihovih investicija.

Usljed političkog spora da smo na neki način uvučeni i zbog lažnih optužbi koje se pripisuju našem projektu i našem vlasničkom udjelu, ne ostaje nam druga opcija osim da detaljno prikažemo informacije o našoj strukturi kako bismo uklonili sve nejasnoće i sumnje o tome ko je zapravo vlasnik Mia projekta.

Ovo je detaljna struktura akcionara društva Mia Investments:

1. Corpes Properties Limited – sa sjedištem u Velikoj Britaniji i sa 22 odsto akcija;

2. Feelife Limited – sa sjedištem u Velikoj Britaniji i sa 22 odsto akcija;

3. Lowell Resources Limited – sa sjedištem u Velikoj Britaniji sa 22 odsto akcija; i

4. Mia Istanbul Gayrimenkul Yatirim Anonim Sirketi  (AD) – društvo osnovano u Turskoj sa 34 odsto društva Mia Investments.

Jedini akcionar društva Corpes Properties Limited je istoimena kompanija (Corpes Properties Limited), osnovana na BVI, pri čemu je jedini akcionar ove kompanije gospodin Habip Arikan. Jedini akcionar društva Lowell Resources Limited je istoimena kompanija sa
sjedištem na BVI, gdje je jedini akcionar ove kompanije g. Ozan Sener. Jedini akcionar društva Feelife Limited je kompanija Bromley Group Ventures Limited registrovana na BVI čiji je jedini akcionar g. Murat Kader.

Dalje, akcionari društva Mia Istanbul A. S. su sljedeće kompanije:

1.    Sera Otel A.S. (JSC) sa 33 odsto akcija;

2.    Fontana A.S. (JSC) sa 33 odsto akcija; i

3.    Fee Life A.S. (JSC) sa 33 odsto akcija

Akcionari Sera Otel A.S. su sljedeći:

i) Asuman Sener (sa oko 49,99 odsto akcija);

ii) Damla Nur Senek Akkaynak (sa 20 odsto akcija);

iii) Ahmet Ozan Sener (sa 20 odsto akcija);

iv) Bergin Berker Budak (10 odsto); i

v) Hale Sener (sa oko 0.01% učešća);

Akcionari društva Fontana A.S. su:

i)  Orfea Tito Arikan (sa 50 odsto akcija) i

ii)  Habip Arikan (takođe sa 50 odsto akcija).

Jedini akcionar društva Fee Life A.S. je g. Murat Kader (sa 100 odsto akcija).

U skladu sa navedenim, kao istaknuti biznismeni, prije odluke o ulaganju u Crnu Goru, angažovali smo jednog od pet najvećih revizorskih/pravnih firmi u Crnoj Gori i obavili dijagnostičko ispitivanje o zemljištu, vlasnicima i svim srodnim pravnim pitanjima. Ispitali smo vlasništvo vlasnika zemljišta, Safiro Beach Resort (koje je dato u prilogu) i kako je isti postao vlasnik zemljišta kroz postupak
privatizacije o kojem su nam naši pravni savjetnici osigurali da je to zakonski u skladu sa crnogorskim zakonom.

Vrijednosti Mia Investments

Svjesni smo činjenice da se projekt može vrednovati samo vrlinama koje ga odlikuju. Razumijemo vrijednosti zajednice u koju investiramo, i svakako smo nosioci društvene odgovornosti tamo gdje ulažemo. Kultura naše kompanije je da donesemo promjenu u grad i usmjerimo je ka dobrom i pozitivnom putu. Stoga smatramo da je podrška vrtiću jedan od najboljih načina za prenošenje naše društvene poruke i cilja.

Idejni projekat Mia Budva i poteškoće sa kojima smo se suočili do sada

Podnijeli smo zahtjev za odobrenje idejnog projekta Mia Budva 3. avgusta 2018. godine zajedno sa svim projektima i pratećomm dokumentacijom u potpunosti u skladu sa važećim pravilima i propisima.

Gradski arhitekta je prihvatio zahtjev Opštine Budva – Sekretarijat za zaštitu imovine za priznavanje njegovog svojstva stranke u procesu odobravanja idejnog projekta koji je u finalnom odbijen od strane Ministarstva održivog razvoja i turizma na razumnim pravnim osnovama. Iako je ta odluka Ministarstva bila konačna i obavezujuća za gradsku arhitekticu, ona je obustavila i odugovlačila proces odobravanja navodeći da će čekati okončanje upravnog sudskog postupka pokrenutog od strane Sekretarijata za zaštitu imovine protiv odluke Ministarstva, a zatim postupila suprotno svojoj odluci i donijela odluku o odbacivanju našeg idejnog rešenja dana 7. juna 2019. godine, zbog čega je Mia Investments izgubila 10 mjeseci (dvije građevinske sezone) bez ikakvog opravdanog razloga.

I pored naših nekoliko obavještenja koja ponovo ukazuju na njene dužnosti i rokove koje mora da ispoštuje, u vezi sa izdavanjem odobrenja za idejni projekat, ona je nastavila da prevazilazi svoja ovlašćenja i namjerno odlaže naš zahtjev bez opravdanog razloga. Razlozi na koje se pozvala u dopisu o odbijanju su pitanja koja su izvan njenih ovlašćenja. Na primjer: građevinski materijal koji će se koristiti tokom projekta.

Iako postoje odobrenja za sve nedavne projekte izgrađene u Budvi, sa sličnim specifičnostima, koji su izgrađeni i dovršeni na obodima grada, postupajući izvan svojih ovlašćenja i granica svog položaja, još uvijek dovodeći u pitanje upotrebu materijala u našem Projektu, Gradska arhitektica predstavlja eksplicitnu naznaku nedolične zloupotrebe svojih dužnosti.

__________________________________________________________________________

Izvor: CdM

Redakcija
Redakcija
Redakcija Ekonomista donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top