“Malta Montenegro” ulazi u Možuru

Vlada je dala saglasnost za prenošenje 90 odsto udjela u zavisnoj kompaniji “Možura Wind Park” sa malteške državne “Enemalte” na “Malta Montenegro Wind Power”, navodi se u informaciji o realizaciji ugovora o zakupu zemljišta i izgradnji vjetroelektrane na Možuri.

“Uključivanjem druge kompanije u zavisnu kompaniju se ne obavlja promjena investitora već samo vlasničke strukture zavisne kompanije. Naime, investitor i dalje ostaje kompanija Enemalta kojoj nijesu umanjene obaveze koje proističu iz ugovora o zakupu zemljišta, kao i po osnovu ugovora o prenosu ugovora, već se dodatnim uključivanjem druge kompanije u zavisnu kompaniju proširuju sve dosadaš- nje obaveze i na tu kompaniju”, navodi se u dokumentu, koji je usvojila Vlada u četvrtak.

Pobjeda prenosi da će na taj način umjesto trenutno jedne kompanije “Enemalte” za obaveze iz ugovora biti odgovorne dvije kompanije uključujući i samu Enemaltu.

“Rizici kašnjenja u realizaciji ovog ugovora su na strani investitora kao i svi troškovi koji proisteknu usljed kašnjenja krivicom investitora”, dodaje se u dokumentu.

Država je prvobitno zaključila ugovor o zakupu zemljišta i izgradnji vjetroelektrane na lokalitetu Možura 2010. godine sa konzorcijumom “Fersa & Čelebić”. Taj investitor je u toku 2015. godine izrazio zainteresovanost za prenos prava i obaveza iz ugovora o zakupu na novog zakupca, odnosno na kompaniju “Enemalta”, čiji je većinski vlasnik Vlada Malte.

“Do sada je investitor redovno izmirivao obaveze po ovom osnovu, čime nije dovedeno u pitanje ostvarivanje prihoda Crne Gore po osnovu ovog ugovora”, kaže se u dokumentu.

U skladu sa ugovorom, definisano je da izgradnja vjetroelektrane na Možuri bude završena do 15. novembra.

 


Izvor: Pobjeda

Redakcija
Redakcija
Redakcija <a href="http://ekonomist.me">Ekonomista</a> donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top