Makedonija i Grčka planiraju izgradnju zajedničkog gasovoda | Ekonomist

Makedonija i Grčka planiraju izgradnju zajedničkog gasovoda

Energetske kompanije Makedonije i Grčke razrađuju planove o izgradnji gasovoda koji će povezati dvije susjedne zemlje. Ova najava došla je iz makedonske vlade. Navodi se da se razgovara o izgradnji oko 120 kilometara gasovodne mreže, po 60 kilometara u svakoj od dvije zemlje, uz napomenu da Makedonija počinje  inicijativu za razvoj novih gasnih koridora u jugoistočnoj Evropi.

Kako bi realizacija tog projekta počela ove godine, ističe se, Makedonija i Grčka će zajedno aplicirati za novac u međunarodnim institucijama. Dodaje se da je zajednički gasovod, dobro rješenje za Makedoniju i Grčku i da otvara mogućnosti za produbljavanje saradnje u energetici, ali i podsticanje regionalne energetske saradnje na Balkanu.

Prema saopštenju, vremenski okvir i detalje budućeg gasovada utvrđuje radna grupa koju su formirali državna kompanija Makedonski energetski resursi i grčka kompanija za upravljanje sistemom prenosa prirodnog gasa DESFA.

– Realizacija tog projekta je od posebnog značaja za Makedoniju, jer se tako stvaraju uslovi za uključivanje u prokjekat TAP, kao i za koriščenje tečnog prirodnog gasa iz rezervoara u Grčkoj – navodi makedonska vlada i dodaju da će se tim gasovodom omogućiti tranzit prirodnog gasa preko Makedonije, koji će dalje moći da koriste potrošači iz ostalih zemalja regiona, čime će se podstaći razvoj infrastrukture zemalja Zapadnog Balkana.

Kako navodi Vlada Makedonije, slijedi izrada studije izvodljivosti koja će ponuditi konkretna rješenja za potrebe infrastrukture, a za početak je predviđeno da ima tehničke projektne performanse od dvije do tri milijarde kubnih metara gasa. Zajednički gasovod Grčke i Makedonije slijedi mjere za igradnju povjerenja između Makedonije i Grčke i intenziviranje bilateralne saradnje koji su incirali premijeri dvije susjedne zemlje.

– Tako stvoreni uslovi saradnje na političkom nivou iniciraju započinjanje aktivnosti za realizaciju projekta na tehničkom nivou – stoji u saopštenju Vlade Makedonije.

Komentariši

Top