Majke troje djece imaće doživotna primanja | Ekonomist

Majke troje djece imaće doživotna primanja

Od 1. januara, majke troje i više djece koje imaju 25, odnosno 15 godina radnog staža u Crnoj Gori, podnosiće zahtjeve za primanje doživotne mjesečne naknade.

Majke troje i više djece će prilikom dostavljanja dokumenata biti u obavezi da predaju izvode iz matične knjige rođenih djece, potvrdu o radnom stažu ili potvrdu o evidenciji na birou Zavoda za zapošljavanje, kao i dokaz da nisu ostvarile pravo na penziju, penose crnogorski mediji.

Naknadu će primati i nezaposlene majke koje su na evidenciji Zavoda za zapošljavanje najmanje 15 godina, kao i roditelji i njegovatelji lica sa posebnim potrebama, primaće doživotnu mjesečnu naknadu.

Ministarka rada i socijalnog staranja Zorica Kovačević je istakla da su Zakonom o dopunama zakona o dječjoj i socijalnoj zaštiti propisana dva nova prava.

“Pravo na naknadu roditelju ili staratelju lica koje je korisnik lične invalidnine, kao i pravo na naknadu po osnovu rođenja troje ili više djece“, istakla je Kovačević, prenosi Anadolija.

Naknadu roditelju ili staratelju može ostvariti jedan od roditelja ili staratelja koje brine o navedenom licu. Visina naknade biće 193 evra.

Zaposlene majke sa troje i više djece, koje imaju 25 ili 15 godina radnog staža, primaće doživotnu mjesečnu naknadu u iznosu od 40 ili 70 odsto prosječne neto zarade u Crnoj Gori u godini koja prethodi onoj kada je ostvareno to pravo.

Prosječna neto zarada u Crnoj Gori iznosi 477 evra. To znači da će majke sa troje i više djece primati po 333, odnosno 193 evra.

U cilju što bolje primjene zakona, Ministarstvo rada i socijalnog staranja je propisalo pravilnik, prema kojem će se rukovoditi centri za socijalni rad kada je u pitanju doživotna naknada za majke troje i više djece.

Kovačević je istakla da je zakon “nejasan i konfuzan”.

“Ovakav zakon nema ni jedna država u regionu. Ovakva vrsta stimulansa za rađanje djece se treba rješavati na drugačiji način. Ali Skupština je donijela ovakav zakon, i Ministarstvo rada i socijalnog staranja će ga poštovati. Mi smo budžetom za 2016. godinu predvidjeli 13 miliona evra za ovu vrstu naknade, zato što ni do današnjeg dana ne znamo koliko žena će ostvariti ovo pravo“, istakla je Kovačević.

Direktorka Zavoda zapošljavanje Crne Gore Vukica Jelić istakla je da će sve jedinice Zavoda biti operativne prilikom prijema zahtjeva.

“Stranka će se obraćati sa zahtjevom Centrima za socijalni rad, u kojima će navoditi da se nalazila na evidenciji Zavoda za zapošljavanje. Nakon toga mi ćemo centrima za socijalni rad dostavljati potrebnu dokumentaciju“, kazala je Jelić.

Majke troje i više dece će prilikom dostavljanja dokumenata biti obavezne da dostave izvode iz matične knjige rođenih dece, zatim potvrdu o radnom stažu ili potvrdu o evidenciji na birou Zavoda za zapošljavanje, kao i dokaz da nisu ostvarile pravo na penziju.

Majke troje i više dece koje su u radnom odnosu, a koje ispunjavaju kriterijume za doživotnu naknadu, ne mogu primati platu i naknadu, već se moraju odlučiti za jednu od ove dve varijante.

Prema podacima Zavoda za zapošljavanje, oko sedam hiljada žena u Crnoj Gori može ostvariti pravo na doživotnu naknadu.

 

Izvor: CDM

Redakcija
Redakcija
Redakcija Ekonomista donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top