Luka Bar u dobitku preko 380.000 eura | Ekonomist

Luka Bar u dobitku preko 380.000 eura

Luka Bar

Neto dobit Luke Bar na kraju prvog kvartala iznosila je 383,58 hiljada eura, što je 2,5 puta više nego u istom prošlogodišnjem periodu.

Poslovni prihodi kompanije su, prema podacima iz konsolidovanog izvještaja o poslovanju koji je objavljen na sajtu Montenegroberze, na kraju marta iznosili 2,86 miliona eura, 41 odsto više nego u uporednom periodu.

Poslovni rashodi Luke Bar su smanjeni 33 odsto na 2,45 miliona eura. Troškovi zarada, naknada i ostali lični rashodi iznosili su 1,04 miliona eura, amortizacije i rezervisanja 284,79 hiljada eura, a materijala 363,72 hiljade eura. Ostali poslovni rashodi iznosili su 713,96 hiljada eura.

Ukupna aktiva kompanije na kraju marta je vrijedila 76,61 milion eura, neznatno više nego u uporednom periodu.

Akumulirani gubitak kompanije iznosi 1,89 miliona eura, dugoročna rezervisanja i obaveze 1,98 miliona eura, a kratkoročna oko 2,64 miliona. Odložene poreske obaveze iznose 1,45 miliona eura.

Većinski vlasnik Luke Bar je država sa 54,05 odsto akcija.

Iza EK-Zbirnog kastodi računa 1 krije se vlasnik 2,43 odsto akcija, dok fondovima HLT i Trend pripada 2,39 odsto, odnosno 2,18 odsto.

Iza CK-Zbirnog kastodi računa 1 skriven je vlasnik 1,28 odsto dionica, dok Društvo za menadžment poslove i upravljanje nekretninama MIG ima 1,18 odsto akcija Luke Bar.

Ostali akcionari imaju manje od jedan odsto udjela.

Savjet za privatizaciju i kapitalne investicije odlučio je nedavno da poništi tender za prodaju 30 odsto akcija Luke Bar. Zainteresovani ponuđač, poljska kompanija OT Logistics je krajem marta zaključila pregovore sa crnogorskom Vladom o kupovini akcija u kompanijama Luka Bar i Montecargo.

Nakon zaključenih pregovora, OT Logistics je ponudio 8,52 miliona eura za 30 odsto akcija Luke Bar i 2,5 miliona eura za 51 odsto akcija Montecarga u državnom vlasništvu.

Kompanija se obavezala da sprovede investicione programe u obje kompanije u ukupnoj vrijednosti od 17,45 miliona eura, kao i da zadrži sve radnike, poštujući sve stavke postojećih kolektivnih ugovora.

Ministar saobraćaja i pomorstva, Osman Nurković, kazao je ranije da su odlučili da ponište tender zbog toga što predloženi model nije u interesu Crne Gore, jer se njime ne ostvaruju osnovni ciljevi privatizacije.

“Konkretni razlozi za neprihvatanje ponude su niska cijena i nedovoljne investicije, nejasan plan ponuđača po pitanju ostale imovine Luke, mogućnost da kupac u kratkom roku kupi još 21 odsto akcija i postane većinski vlasnik, nepostojanje koncesionog akta sa jasnim obavezama ponuđača, kao i nerazjašnjeni odnosi sa Barskom plovidbom, Marinom Bar i nekim drugim preduzećima“, objasnio je Nurković.

Redakcija
Redakcija
Redakcija Ekonomista donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top