Ljiljana Premović: Za samostalni biznis potrebni su i znanje i iskustvo | Ekonomist

Ljiljana Premović: Za samostalni biznis potrebni su i znanje i iskustvo

Osnivač i izvršni direktor BePositive konsultantske kompanije, kao i osnivač i urednik portala Ekonomist, Ljiljana Premović ličnim, profesionalnim primjerom pokazala je da je šanse za poslovanje na domaćem i širenje ka međunarodnom tržištu moguće uočiti i iskoristiti ukoliko se kontinuirano radi na edukaciji i sticanju novih vještina.

 

Sticanje iskustva radeći u velikim, multinacionalnim kompanijama prirodan je korak prije počinjanja sopstvenog biznisa za sve one koji na preduzetničku scenu žele da stupe tako da od prvog dana stiču povjerenje. Takođe, ovakvo iskustvo pomaže budućim preduzetnicima da se bliže upoznaju sa prednostima i nedostacima tržišta na kojem planiraju poslovanje, kao i da ciljaju na oblasti u kojima bi rješavanju uočenih problema mogli lično doprinijeti.FireShot Screen Capture1

 

  • U konsultantski posao ulaze mnogi pojedinci i preduzeća, ali tek mali broj uspije da za kratko vrijeme stekne povjerenje i prepoznatljivost kakvu ima BePositive. Šta je bio presudni faktor za odabir djelatnosti?

Premović: Ideja o samostalnom biznisu rodila se na samom početku studija ekonomije. Plan je bio steći odgovarajuće obrazovanje, potrebna znanja i vještine koje sam smatrala neophodnim za samostalno vođenje posla. Praktično iskustvo sticala sam radeći u nekoliko multinacionalnih i domaćih kompanija, i to u različitim sektorima. Upoznavajući način poslovanja inostranih kompanija, poželjela sam da doprinesem unaprjeđenju rada domaćih preduzeća, s krajnjim ciljem da se, kroz transfer znanja i iskustava, poboljša poslovanje i stvori povoljniji biznis ambijent. S druge strane, dugogodišnji rad u nekoliko domaćih kompanija pomogao mi je da spoznam nedostatke poslovanja i probleme sa kojima se kompanije suočavaju, da shvatim ekonomiku tranzicije naše zemlje, kao i prednosti i mane crnogorskog tržišta, što me je podstaklo da, kroz konsultantsku podršku stručnjaka koji čine BePositive, utičem na bolje pozicioniranje crnogorskih preduzeća, a samim tim i da na taj način dam svoj lični skromni doprinos ekonomskom razvoju Crne Gore.

 

  • Koje pojedinosti je na ličnom profesionalnom planu bilo potrebno posjedovati da bi se pokrenuo ovakav biznis?

Premović: Istrajnost, fokusiranost i hrabrost su najznačajnije lične karakteristike koje su mi pomogle da se opredijelim za ovaj put i istrajem na njemu posljednje dvije godine. Neprekidan rad i potpuna posvećenost cilju su izuzetno bitni ljudima koji se opredijele za preduzetništvo. Ove osobine se izgrađuju tokom cijelog života i smatram da se preduzetnikom ne može postati odjednom. Radoznalost koja rađa konstantnu želju za unaprjeđivanjem sebe i okruženja u kome se nalazimo ogroman je pokretač.  Potreban je zbir urođenih i stečenih karakteristika, a gore navedene osobine su neophodne da bi se pokrenuo i vodio svaki biznis.

 

  • Kako ocjenjujete postojeći poslovni ambijent u Crnoj Gori, kako aktivnosti Be+ utiču da se u njemu povoljnije posluje i koja rješenja po tom pitanju nudite?

Premović: Poslovni ambijent u Crnoj Gori je vrlo nepovoljan. Još uvijek nestabilan regulatorni okvir, uz političku klimu koja i dalje kreira nekvalitetno tržište na kome vladaju korupcija i protekcionizam – to su faktori koji itekako ometaju razvoj preduzeća i dovode do stagnacije. Robujemo komplikovanim procedurama i administracijom naslijeđenim iz prethodnih sistema, što prouzrokuje da se veoma sporo prilagođavamo novonastalim uslovima i načinima poslovanja na globalnom tržištu. Takođe, cjelokupna slika o našoj investicionoj klimi nepovoljno djeluje na ponašanje stranih investitora od čijeg poslovanja značajno zavisi uspjeh crnogorskih biznisa i ekonomije. Još uvijek smo daleko od standarda poslovanja razvijenih zemalja, a sve su to negativne okolnosti koje predstavljaju ogroman izazov za BePositive da rješenjima koje osmišljava naš tim pomogne crnogorskim kompanijama u premošćavanju ovih barijera, te da na negativne okolnosti adekvatno odgovori. Ta rješenja tiču se oblasti marketinga, ljudskih resursa, finansija, i podrazumijevaju primjenu jednostavnih modela poslovanja kojima se brzo i lako postižu dobri rezultati.

 

  • Šta za djelatnost u kojoj poslujete smatrate prednostima, a šta nedostacima malog tržišta?

Ljiljana fotoPremović: Malo tržište predstavlja veliki izazov jer je na njemu lako manevrisati i lako ga je upoznati; nadalje, mali sistemi se brzo mijenjaju, a mogućnost brzog napretka je ogromna. Ipak, malo tržište kao što je naše je nerazvijeno, biznis sistemi su često degradirani i otporni na upliv novih znanja, pa je prilično teško napraviti pozitivnu promjenu. Malo tržište, s druge strane, privlači velike igrače i pogodno je tlo za implementaciju uspješnih modela poslovanja.

 

  • Na koji način ste birali saradnike? Koliko je umrežavanje za oblast u kojoj poslujete važno?

Premović: Za ovaj, kao i za svaki biznis, umrežavanje je od ključnog značaja. Saradnici se traže i biraju godinama, a ja sam ih pronalazila radeći u stranim kompanijama, posjećujući lokalne i internacionalne biznis konferencije. Moj tim čine ljudi koji imaju dugogodišnje iskustvo u uspješnim svjetskim kompanijama, a moj motiv je da te kvalitete predstavim našem tržištu kako bih modele poslovanja koje stvaramo inkorporirala u domaće kompanije. Saradnike biram na osnovu osobina koje, po mojoj procjeni, u našim kompanijama nedostaju, a interesantno je da je upravo njima Crna Gora kao malo i tržište u tranziciji veoma privlačno za rad. Tako se među mojim saradnicima rodila i ideja da se formira grupa Mentors of Montenegro, čiji bi cilj upravo bio da kroz predlaganje i implementaciju uspješnih modela doprinesu razvoju i unaprjeđenju crnogorskih preduzeća.

 

  • Šta smatrate ključnim osobinama preduzetnika? Na koje zablude po tom pitanju najčešće nailazite?

Premović: Preduzetnik treba da bude kreativni, „prizemljeni“ vizionar koji je orijentisan na sadašnjost i budućnost, koji  inicira i preduzima poduhvate, koji je aktivan, hrabar da donese odluke i ima sposobnost brzog odlučivanja. Osobina koja je izuzetno važna je imati svijest o svom okruženju, pametno integrisati svoje resurse i u odnosu na okruženje planirati i realizovati svoje aktivnosti. Takođe, poželjna je određena doza “ludosti” koja nam omogućava da preuzmemo rizik, a često podnesemo i neuspjeh. Menadžerske i liderske vještine su neophodne, a sve te osobine su uzaludne ukoliko nisu praćene kontinuiranim radom i predanošću.

Nažalost, shvatanje pojma preduzetništva kod nas je suženo i uglavnom se taj termin vezuje za aktivnosti maloprodaje, od poljoprivrednih proizvoda, preko odjevnih predmeta do zanatskih usluga, a pri tom se zanemaruje čitavo jedno polje preduzetništva koje se tiče intelektualnih usluga, što upravo i jeste konsalting, a čiji je cilj osmišljavanje naprednih strategija i modela za unaprjeđenje kako navedenih manjih biznis sistema, tako i korporacija, za šta je, kako sam već navela, potrebno i dobro obrazovanje, poznavanje tržišta i poslovnih praksi, kao i skup ličnih karakteristika koje se nadograđuju na formalno obrazovanje i odgovarajuće profesionalno iskustvo.

 

BePositive razvija mrežu domaćih i stranih eksperata01

BePositive je crnogorska konsultantska kompanija sa razvijenom mrežom domaćih i stranih eksperata posvećenih rastu i razvoju crnogorskih kompanija. U sklopu djelatnosti kojima se bavimo, nudimo usluge strategijskog planiranja, marketinga, upravljanja i razvoja ljudskih resursa, kao i čitav niz korporativnih usluga, koje se tiču registracije preduzeća, uspostavljanja cjelokupne strukture poslovanja, uključujući pravno i finansijsko savjetovanje. Nadalje, radimo na kreativnoj strani poslovanja, koja se odnosi na tzv. digitalni marketing i brending, odnosno prostije rečeno, izrada vebsajta i promotivnog materijala, organizovanje događaja, medijsko predstavljanje i odnosi s javnošću. Takođe, usko vezan za BePositive je i naš portal Ekonomist, putem kojeg predstavljamo uspješne poslovne prakse, obavještavamo o ekonomskim dešavanjima u zemlji i svijetu i promovišemo razvoj crnogorskog tržišta. U planu nam je i da se u bliskoj budućnosti posvetimo organizovanju konferencija međunarodnog karaktera pod motom ‘Innovation, transformation, cooperation’, koje će se održavati u Crnoj Gori, a imaće za cilj sinergiju finansijskih i marketinških saznanja, naučnog rada i javnih politika, s fokusom na poslovne izazove globalnog ekonomskog tržišta. Osim usvajanja novih načina rada i poslovnog razmišljanja, ove konferencije će biti prilika i za promociju domaćih kompanija i privlačenje stranih investicija”, naglasila je Premović.

 

Biografija

Ljiljana Premović je diplomirala na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore, a magistrant je na Univerzitetu Donja Gorica u oblasti finansijskih tržišta i korporativnog upravljanja. Učestvovala je na više regionalnih i međunarodnih biznis seminara i konferencija. Višegodišnje radno iskustvo stekla je u nekoliko domaćih i multinacionalnih kompanija, na menadžerskim pozicijama u sektorima marketinga, prodaje, ljudskih resursa i finansija. Osnivač je i izvršni direktor BePositive konsultantske kompanije, osnivač i urednik portala Ekonomist.

 

Izvor: “Novac” – Dnevne Novine

Redakcija
Redakcija
Redakcija Ekonomista donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top