Likvidnost niža 5,9 odsto | Ekonomist

Likvidnost niža 5,9 odsto

Centralna banka Crne Gore

Prosječna likvidna sredstva banaka u februaru su iznosila 841,5 miliona eura, što je 5,9 odsto niže nego u januaru, pokazuju podaci Centralne banke (CBCG).

Prosječna likvidna sredstva su u odnosu na februar prošle godine porasla 3,7 odsto.

Koeficijenti likvidnosti za bankarski sistem u cjelini su, na dnevnom i dekadnom nivou, bili iznad propisanih minimuma.

Bilansna suma banaka je na kraju februara iznosila 3,77 milijardi eura i bila je 0,2 odsto viša nego na kraju januara. Bilansna suma je u odnosu na februar prošle godine porasla 9,1 odsto.

U strukturi aktive banaka, u februaru su dominantno učešće od 64,5 odsto ostvarili ukupni krediti, nakon kojih slijede novčana sredstva i računi depozita kod centralnih banaka sa 20,1 odsto, dok se 15,5 odsto odnosilo na preostale stavke aktive.

U strukturi pasive, dominantno učešće od 75,2 odsto ostvarili su depoziti, nakon kojih slijedi kapital sa 13,2 odsto, pozajmice sa 8,5 odsto, dok se na ostale stavke odnosilo 3,2 odsto ukupne pasive.

Ukupan kapital banaka na kraju februara iznosio je 498,4 miliona eura i bilježi rast od 1,1 odsto na mjesečnom, odnosno 6,5 odsto na godišnjem nivou

Redakcija
Redakcija
Redakcija Ekonomista donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top