Kurc: Crna Gora pravi dobar napredak u pristupnim pregovorima | Ekonomist

Kurc: Crna Gora pravi dobar napredak u pristupnim pregovorima

Austrijski kancelar Sebastijan Kurc smatra da je evropska perspektiva za zemlje Zapadnog Balkana mnogo bolja nego što je bila ranije, navodeći da je neprikosnovena predvodnička uloga Crne Gore u tom procesu.

Kurc je u intervjuu Pobjedi kazao da je važno da se države regiona skoncentrišu na neophodne reformske procese i na dobrosusjedske odnose koje treba nadalje nadograđivati.

– Ako se na tome bude radilo udruženim snagama, onda mi se perspektiva 2025. godine ne čini utopističkom – rekao je Kurc.

Prema njegovim riječima Crna Gora pravi dobar napredak u pristupnim pregovorima, otvoreno je 31 od 33 pregovarčka poglavlja, a tri su preliminarno završena.

– Predvodnička uloga Crne Gore u ovom procesu je neprikosnovena, kao i održavanje takozvanog principa regate, što znači individualni pristup već postignutom napretku – istakao je Kurc i dodao da se Austrija, kao predsjedavajuća Savjetom EU, angažuje da se važno poglavlje 27 po mogućnosti otvori do kraja godine.

– Sa ovim brzim ritmom se pristupni cilj godine 2025. ne čini utopističkim. Odlučujuće će biti to da li će Crna Gora otpočete reforme, prije svega u oblasti osnovnih vrijednosti kao što su vladavina prava i demokratske institucije, ciljno unapređivati, i pri tom konkretne rezultate moći i dokazati -naveo je Kurc.

___________________________________________________________________

Izvor: Pobjeda

Redakcija
Redakcija
Redakcija Ekonomista donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top