Krivične prijave protiv članova Savjeta EKIP-a | Ekonomist

Krivične prijave protiv članova Savjeta EKIP-a

Policija je podnijela krivične prijave protiv predsjednik Savjeta Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost (EKIP), tri člana Savjeta, kao i protiv izvršnog direktora EKIP-a, zbog sumnje da su zloupotrebom službenog položaja pribavili 189.000 eura.

Policija sumnja da su oni 2011. kao javni funkcioneri, donijeli šest odluka o pravu na dodatak po osnovu dodatnog angažmana na projektima, iako dodatnog angažmana nije bilo.

Krivične prijave podnijete su protiv predsjednika Savjeta EKIP-a Šalete Đurovića, izvršnog direktora Zorana Sekulića, i  članova savjeta  Ane Radonjić, Branka Kovijanića, Aleksandra Mijača.

Policija je u sadejstvu sa službenicima Odsjeka za suzbijanje privrednog kriminaliteta, a u koordinaciji sa Specijalnim državnim tužilaštvom,  nakon višemjesečnih kontrola materijalno – finansijske dokumentacije EKIP-a, podnijela krivičnu prijavu protiv pet odgovornih osoba u toj Agenciji, zbog osnovane sumnje da su počinili krivično djelo zloupotreba službnog položaja.

“Krivična prijava podnijeta je protiv: Š.Đ, predsjednika Savjeta EKIP-a, članova savjeta A.R., B.K., A.M., i izvršnog direktora EKIP-a Z.S. Policijsko – tužilačke aktivnosti sprovedene u prethodnom periodu upućuju na sumnju da su ova lica zloupotrebom službenog položaja sebi pribavila imovinsku korist od 189.000 eura”, saopštila je policija.

Policija sumnja da su oni od 1. marta 2010. do 1. septembra te godine, kao službena lica, javni funkcioneri, u regulatornom tijelu –EKIP, donijeli šest odluka o pravu na dodatak sebi po osnovu dodatnog angažmana na projektima od strateškog značaja za rad Agencije, iako dodatnog angažmana nije bilo.

“Nakon donošenja odluka, oni su te odluke, sumnja se, dostavili posredniku – Društvu za finansijsko posredovanje „Nova Lira“ d.o.o. Podgorica, sa kojim je Z.S. prethodno zaključio ugovor o posredovanju, da bi preko tog posrednika vršili plaćanje po tim odlukama za navodni dodatni angažman na teret sredstava Agencije”, navodi se u saopštenju policije.

Plaćanje na teret Agencije je izvršeno, čime su osumnjičeni, kako se sumnja, protivpravnim iskorišćavanjem službenog položaja i ovlašćenja i prekoračenjem granica svog službenog ovlašćenja, a na štetu EKIP-a, pribavili sebi imovinsku korist u ukupnom iznosu od 189.000 eura.

“Krivična prijava je, shodno nalogu Specijalnog tužioca, tom tužiocu podnijeta u redovnom postupku”, saopštila je policija.


 

Izvor: RTCG

Redakcija
Redakcija
Redakcija Ekonomista donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top