Kotorski “Daido metal” u plusu 56 hiljada eura | Ekonomist

Kotorski “Daido metal” u plusu 56 hiljada eura

Kotorska kompanija “Daido metal” je u prvih šest mjeseci poslovala sa profitom od 56,3 hiljade eura, 587 hiljada manjim u odnosu na isti period prošle godine.

Kako se navodi u finansijskom izvještaju kompanije, objavljenom na sajtu Komisije za hartije od vrijednosti, poslovni prihodi kompanije iznosili su 5,23 miliona eura, od čega se na prihode od prodaje odnosi 5,08 miliona. Poslovni rashodi iznosili su 5,17 miliona, uključujući 2,55 miliona troškova za nabavku materijala i 1,62 miliona troškova vezano za zarade, naknade i ostala lična primanja.

Obrtna sredstva procjenjena su na sedam miliona eura, oko 250 hiljada manje nego u prvom polugođu 2015. Zalihe su se sa 2,88 miliona lani do kraja juna ove godine smanjile na 2,8 miliona.

Kratkoročna potraživanja iznosila su 4,2 miliona eura, a kratkoročne obaveze 5,7 miliona eura.

Ukupna aktiva i pasiva kompanije procjenjeni su na 23, 57 miliona eura.

 

Izvor: Bankar.me

Redakcija
Redakcija
Redakcija Ekonomista donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top