Kontrolom emocija do bolje koncentracije | Ekonomist

Kontrolom emocija do bolje koncentracije

Najskuplji resurs svakog rukovodioca nije njegovo vrijeme. To je njegova fokusirana pažnja. Vrijeme svakako prolazi, dok ovaj resurs čini da se stvari dogode. Kada smo u stanju da probudimo pažnju i koncentrišemo je na neki zadatak, možemo napraviti izvanredan rezultat uz minimalan utrošak vremena. Ali kada to ne možemo da učinimo, neće nam pomoći ni svo vrijeme ovog svijeta. Šta se iz toga može zaključiti?

Zaključak bi bio da lideri moraju da shvate da je koncentracija od esencijalnog značaja za bilo koji projekat, da stoga moraju raditi na usavršavanju sposobnosti fokusiranja pažnje i uklanjanja svih ometajućih faktora. Jedan od najvažnijih koraka u tom procesu jeste upravljanje emocijama. Psiholog Viktor Džonson opisuje emocije kao „pojačalo diskriminacije hedonizma“, odnosno faktore koji pojačavaju različite signale u našem mentalnom pejzažu, skrećući nam pažnju sa nekih problema i događaja prema drugima. Drugim riječima, emocije su magneti za pažnju.

Shodno tome, svijest i regulacija emocija imaju centralnu ulogu u produktivnoj upotrebi naše pažnje. Navodimo neke praktične postupke, koje lideri mogu da učine, kako bi unaprijedili ovaj segment.

Izgradite kapacitet pažnje – to možemo postići jednostavnim i vrlo korisnim stvarima, kao što su meditacija, pisanje dnevnika, odlazak u prirodu, redovna fizička aktivnost, redovan san. Sve ove aktivnosti podržaće našu sposobnost usmjeravanja i fokusiranja pažnje, filtriranja smetnji i kontrole emocija; često ćemo koristi od njih ubirati uz vrlo skromno ulaganje vremena. Nedavna istraživanja pokazuju da svega nekoliko minuta meditacije dnevno, jedan sat proveden u prirodi nedeljno ili par zapisanih redaka o najvažnijim dnevnim događajima, mogu značajno povećati naše fizičko i psihičko blagostanje. Moje iskustvo u koučingu sugeriše da se ove koristi mogu prevesti i u sferu liderskih sposobnosti. Ključ za uspjeh jeste dosljednost u primjeni ovih korisnih postupaka.

Iako ove aktivnosti uglavnom donose zadovoljstvo same po sebi, ne možemo ih opisati kao slabost – one su naša investicija u sposobnost rada sa maksimalnom efikasnošću. Vrhunski profesionalci uspjeh u ranoj fazi karijere često duguju tome što se odriču važnih segmenata života – sna i fizičke aktivnosti. Takav pristup samo privremeno može donijeti neku korist, ali na duže staze je poguban, kako po samog čovjeka, tako i po posao koji radi – nespavanje i fizička neaktivnost ubijaju sposobnost fokusiranja pažnje. Sa druge strane, neki lideri mogu ostvarivati vrhunske rezultate, ne zahvaljujući dodatnim satima na poslu, već kvalitetu pažnje dok su na poslu.

Spriječite curenje pažnje – pažnja nije beskončna, a naša sposobnost njenog fokusiranja u nekom trenutku ozbiljno je ograničena. Ometanje pažnje može biti fatalno po posao koji radimo, pa je stoga od kritičnog značaja izbjeći, tzv., „curenje pažnje“. Zvonjava telefona, oglašavanje poruka, blinkanje ekrana – sve te stvari su osmišljene tako da kod nas stvaraju osjećaj da je poruka koju treba da primimo vrlo hitna. Ali, koliko često su ova ometanja naše pažnje zaista hitna? Gotovo nikad. Zato ih isključite.

Još jedan ubica pažnje je nešto što zovemo „multitasking“ – krajnje pogrešno nazvan koncept. Neki krajnje jednostavni postupci mogu se vršiti paralelno, ali smisleni rad, koji čini praksu svakog lidera – konverzacija 1-na-1, donošenje odluka, kreativno razmišljanje – zahtijeva mnogo više pažnje. Multitasking u tom okruženju neminovno rezultira značajnom neefikasnošću, jer smo često primorani da promijenimo kontekst i skrenemo pažnju na drugu aktivnost, prije nego je i dostigla svoj maksimalni nivo.

Oslobodite prostor–lideri su stalno u stisci sa vremenom – dijelom zato što svako želi njihovu pažnju. Ako na polju planiranja vremena i procjene važnosti pojedinih zahtjeva nisu dovoljno pažljivi, naći će se u situaciji da su svakodnevno zauzeti od jutra do mraka. Važno je da zadržite neko slobodno vrijeme u svom rasporedu, na nedeljnom ili, čak, na dnevnom nivou. To vrijeme doprinijeće vašem kreativnom razmišljanju napuniće rezervoare vaše pažnje. To će neizbježno razočarati neke ljude, koji smatraju da je njihov problem važniji od liderovog vremena, ali produktivni lideri znaju da oni ne mogu odgovoriti na svaki zahtjev i da neke ljude i stvari jednostavno moraju odbiti.

I nešto za kraj – ako ste lider koji sjedi na sastanku koji nije vrijedan vaše pažnje, onda vršite samo pozorišnu funkciju. Ponekad to i ima smisla, ali najčešće na taj način vaša organizacija trpi, jer vi, kao njen lider, traćite svoj najdragocjeniji resurs. Stavite do znanja prisutnima da ćete sastancima i ubuduće prisustvovati kada je vaše prisustvo potrebno, izvinite se, i idite za svojim pravim obavezama. Može da bude riječ i o sastanku koji ste vi sazvali – možda svi prisutni imaju samo teatarsku funkciju, ali se ustručavaju ili ne smiju to da vam kažu. Vaše je da ih ohrabrite da to učine – iskren razgovor je vaš najbolji saveznik – i tako ćete učiniti uslugu svima. Svojoj kompaniji, najviše.

Redakcija
Redakcija
Redakcija Ekonomista donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top