Kontrola neprofitnih organizacija

Misija kontrole u neprofitnim organizacijama još uvijek nije u potpunosti prepoznata. Neprofitne organizacije imaju posebnu važnost za društvo u cjelini, što nosi i posebnu odgovornost za proizvedene učinke.

Mjerenje tih učinaka gotovo nije moguće bez kontrole, samo što se u ovom slučaju mora upotpuniti specifičnim načinom razmišljanja i posmatranja. Potrebno je primijeniti posebne postupke i metode kako bi u neprofitnom sektoru mogao biti efikasan.

Osnovni ciljevi neprofitnih organizacija ravnaju se različitim motivima – socijalnim, kulturološkim, ekološkim, religioznim, političkim, medicinskim … Cilj kontrole ovdje je da se utvrdi efikasnost djelovanja na temelju specifičnih indikatora uspješnosti.

Pri uvođenju kontrole u neprofitne organizacije treba uzeti u obzir specifičnosti misije, ciljeva i načina djelovanja. Ovdje cilj gotovo nikad nije profitabilnost ili povećanje tržišnog udjela. Ponekad ciljevi i nisu u potpunosti jasno definisani, pa je potrebno da se preciziraju. Stoga je po pravilu to primarni zadatak kontrolora u neprofitnoj organizaciji. Oni moraju da prilagođavaju proces određivanja i formulisanja ciljeva sve do njihovog operativnog izvršenja, koje tada pomno pratiti kroz specifičan sistem pokazatelja.

Pokazatelji su ovdje gotovo uvijek spoj kvantitativnih i kvalitativnih ocjena uspješnosti. Izrada prave kombinacije indikatora i standardi izvođenja su ključni faktori uspjeha. Nakon toga slijedi drugi važan korak, a to je komunikacija o postignutim rezultatima sa svim nosiocima odgovornosti. Kao što je za svako društvo u cjelini, važno postojanje i djelovanje neprofitnih organizacija, tako je i praćenje njihove efikasnosti nužno i prije svega korisno za dobrobit svih zainteresiranih korisnika. A njih u neprofitnom sektoru zaista ima mnogo.

Redakcija
Redakcija
Redakcija <a href="http://ekonomist.me">Ekonomista</a> donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top