Konkurs za školovanje kontrolora letenja: Sedam mjesta u CG, SMATSA snosi sve troškove | Ekonomist

Konkurs za školovanje kontrolora letenja: Sedam mjesta u CG, SMATSA snosi sve troškove

Kontrola letenja Srbije i Crne Gore SMATSA objavila je konkurs za prijem 46 kandidata na obuku za sticanje dozvole kontrolora letenja i odgovarajućih ovlašćenja, objavljeno je na njihovom sajtu.

Kako se navodi u tekstu konkursa, potrebno je 24 kandidata za ovlašćenje ASC Beograd, pet za ovlašćenje ADI-GMC/AIR Beograd, pet APP Niš, pet APP Kraljevo, pet ADI-TWR Podgorica i dva kandidata za ovlašćenje APP Tivat, a troškove školovanja pokriva SMATSA.

Opšti i posebni uslovi za prijem kandidata na obuku su da su oni državljani Republike Srbije/Crne Gore, da su rođeni 1994. godine ili kasnije, da nijesu osuđivani, da se protiv njih ne vodi krivični postupak i da nijesu pod istragom.

Takođe, potrebno je da svi kandidati posjeduju IV stepen stručne spreme ili da, školske 2018/2019 pohađaju i završavaju IV razred srednje škole.

Svi prijavljeni moraju i da imaju najmanje „vrlo dobar“ prosječan uspjeh školovanja i da u svim razredima srednje škole iz vladanja imaju najmanje ocjenu 4 (vrlo dobar), odnosno najmanje ocjenu „dobro“ za kandidate iz Crne Gore.

Potrebno je posjedovati i zdravstvenu sposobnost za obavljanje posla kontrolora letenja u skladu sa Pravilnikom, nivo znanja engleskog jezika B2, kao i posjedovanje predispozicija i psiholoških karakteristika neophodnih za pohađanje obuke.

Svi kandidati da bi se prijavili na konkurs moraju obavezno popuniti on-line prijavu, a preduslov za njeno popunjavanje je da kandidat ima otvoren Google nalog.

Sve informacije o postupku i kriterijumima selekcije kandidata, kao i o datumima započinjanja obuke po grupama pročitajte na sajtu kontrole letenja.

Redakcija
Redakcija
Redakcija Ekonomista donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top