Konkurs za izvršnog direktora Luke Bar | Ekonomist

Konkurs za izvršnog direktora Luke Bar

Odbor direktora Luke Bar raspisao je danas konkurs za izbor izvršnog direktora tog preduzeća.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja javnog konkursa u štampanim medijima. Kandidati kompletnu dokumentaciju i dokaze dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu Luke Bar.

Kandidat, pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, mora da ispunjava i posebne uslove.

To podrazumijeva da ima završen VII-1 stepen stručne spreme ekonomske, pravne ili tehničke struke, najmanje tri godine radnog iskustva u struci i da poznaje jedan strani jezik.

Kandidat za izvršnog direktora dužan je i da uz prijavu i traženu dokumentaciju dostavi pisani i obrazloženi predlog plana i programa rada Luke Bar.

Neblagovremene ili nepotpune prijave neće se razmatrati.

Odbor direktora Luke Bar smijenio je sredinom oktobra izvršnog direktora Zariju Franovića i za vršioca dužnosti postavio Dragana Nikezića, dosadašnjeg direktora lučke kćerke firme hotel Sidro.

Vlada je nedugo zatim, krajem prošlog mjeseca, na sjednici smijenila sve članove Odbora direktora u Luci Bar, koji predstavljaju kapital države.

U pitanju su predsjednik Odbora Anđelko Lojpur i članovi tog tijela, Borislav Lalević i Sead Delaić, koji su nedavno donijeli odluku o smjeni Franovića sa pozicije izvršnog direktora.

Akcionari Luke Bar su potom na vanrednoj sjednici Skupštine izabrali novi Odbor direktora preduzeća.

Redakcija
Redakcija
Redakcija Ekonomista donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top