Koncesionari za šume duguju 5,9 miliona eura

Neplaćene rate za koncesione naknade po zaduženju za 2017. godinu ukupno su 930.953 eura, dok za sječu šume u Ljubišnji preduzeće duguje još 281.134 eura.

Za reprogam duga po osnovu koncesione naknade Brkovićeve obaveze su 30. novembra prošle godine iznosile 744.215 eura.

– Ogromna većina ukupnih dugovanja koncesionara označena je kao sporna i teško naplativa, a među njima i dug Vektre Jakić, dok su sigurna samo potraživanja u iznosu od 193.569 eura.Sigurna potraživanja se odnose na dugovanja aktivnih korisnika suma po osnovu koncesione naknade čije izmirenje obaveza očekujemo u toku januara tekuće godine. Od ukupnog iznosa, 12.945 eura se odnosi na kašnjenje u plaćanju rata od strane korisnika šuma koji su prihvatli reprogram poreskih potraživanja – navodi se u Izvještaju o radu i stanju u upravnim oblastima Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja za prošlu godinu, koji je usvojen na posljednjoj sjednici Vlade.

Dio duga čine potraživanja od kompanija koje su privatizovane ili likvidirane, ali u Upravi za šume ističu da je dug evidentirala i Poreske uprave, u čijoj je nadležnosti prinudna i ostale mjere naplate.

U prošloj godini dugoročni zakupci, jednogodišnji korisnici šuma i kupci drvnih sortimenata, sanitara i zapljena trebalo je za na knade ukupno da daju 5,66 miliona eura, a naplaćeno je 5,23 miliona eura. Od tog iznosa, 1,48 miliona je od dugoročnog korišćenja šuma, 2,82 miliona od prodaje drveta u dubećem stanju, 362.150 eura od aukcijske prodaje drveta, dok je po osnovu dugovanja iz ranijih godina naplaćeno još 559.124 eura.

Potpisnici ugovora o prodaji drveta u dubećem stanju duguju 102.642,58 eura, ali se i ovdje navodi da će potraživanja sigurno biti naplaćena početkom 2019. godine, jer su u pitanju postupci povraćaja PDV-a korisnicima šuma.

Značajno manja su zaostala dugovanja za aukcijsku prodaju drveta od 28.267 eura i za obaveze iz prethodnih godina od 1.790 eura.

_____________________________________________________________________________

Izvor: DN

Redakcija
Redakcija
Redakcija <a href="http://ekonomist.me">Ekonomista</a> donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top