Komunalne naknade se plaćaju samo u Crnoj Gori i Africi | Ekonomist

Komunalne naknade se plaćaju samo u Crnoj Gori i Africi

Komunalne naknade naplaćuju se samo u Crnoj Gori i u nekim afričkim zemljama, što je u međunarodnim izvještajima jedna od velikih zamjerki našem poslovnom ambijentu. Na to je upozorila i Svjetska banka i u tom dijelu predstoji reforma u svim opštinama kazala je direktorica Direktorata u Ministarstvu finansija Bojana Bošković na konferenciji pod nazivom “Bez barijera da posao ne stoji”, kojaje održanajuče u Podgorici.

Na konferenciji, koju su organizovali UNDP u saradnji sa Ministarstvom finansija, britanskom ambasadom, Glavnim gradom i Američkom privrednom komorom, saopšteno je da su prepoznali 143 barijere.

Osam kategorija

Moderator konferencije Miloš Vuković je kazao da su u izvještaju koji je proslijeđen svim institucijama, privrednici ukazali na barijere svrstane u osam kategorija finansijske barijere u pokretanju i vođenju biznisa, komplikovane procedure, neadekvatna inspekcijska kontrola i regulative, neefikasna asministracija, siva ekonomija i visoke takse.

“Privrednici se suočavaju sa nedostatkom novca za osnivanje firmi i visokim kamatama kao i nedostatkom obezbjeđenja za dobijanje kredita. Naročito je toizraženo kod žena i mladih. Zale se i da su procedure prepuštene slobodnom tumačenju organa koji vodi postupak ili izdaje dokumenta”, saopštio je Vuković i naglasio žalbe na neadekvatnu inspekcijsku kontrolu.

“Inspekcijske kontrole su najveće kod kompanija koje najurednije plaćaju obaveze, a izostaju kod onih koji rade u sivoj zoni. Selektivne kontrole posebno su izražene u turističkoj sezoni”, objasnio je on i dodao da je veliki broj neregistrovanih preduzetnika, koje inspektori ne posjećuju.

Žale se da su procedure predviđene zakonima o strancima i javnim nabavkama komplikovane i nejasne i da ima favorizovanja. Nezadovoljni su sporošću lokalne administracije, tvrde da nema podsticajnih mjera za mala i srednja preduzeća, te da su brojne i visoke takse na pristupne puteve, muziku, frižidere, stolove, izložbene panoe…

Indikator

Zamjenik gradonačelnika Glavnog grada Časlav Vešović rekao je da je indikator uspješnosti vlasti eliminacija biznis barijera. Stalna predstavnica UNDP-a u Crnoj Gori Fiona Mekluni je pozvala sve vlasnike preduzeća da prijave barijere. Otpravnik poslova u britanskoj ambasadi Gevin Vesi je ocijenio da je neophodno brzo pojednostavljenje poslovnog okruženja, dok je direktor Američke privredne komore Marko Miročevićsaopštio je da je investitorima najbitnija regulacija poslovnog ambijenta i sigurnost investicija.

Licenciranje opština

U pilot projekat koji će licencirati opštine po poslovnom ambijentu ušlo je šest lokalnih zajednica, među kojima i Podgorica.

“Vjerujemo da Glavni grad ima najviše šansi da dobije taj sertifikat za dvije godine. Postojanje Biroa za komunikaciju sa biznisom u Podgorici jedan je od preduslova za dobijanje sertifikata“, objasnila je Bojana Bošković.

 

Izvor: Pobjeda

Redakcija
Redakcija
Redakcija Ekonomista donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top