Kompanija Uniprom postala vlasnik državnog zemljišta u krugu KAP-a

Kompanija Uniprom, biznismena Veselina Pejovića, postala je vlasnik 265 hektara državne imovine u krugu Kombinata aluminijuma (KAP).

Savjet za privatizacinju uvažio je zahtjev Uniproma da mu se pravo korićšenja pretvori u pravo svojine za parcele u katastarskim opštinama Botun, Dajbabe i Cijevna, čija je ukupna površina 2,65 miliona kvadrata, piše Dan.

Odluku o pretvaranju prava korišćenja u pravo svojine potpisao je predsjednik Savjeta za privatizaciju i premijer, Duško Marković, koji je nedavno posjetio Uniprom KAP.

Uniproom je, kako se navodi u odluci, pravni sljedbenik KAP-a na označenoj imovini i ima pravni interes za dobijanje mišljenja Savjeta za pretvaranje prava korišćenja u pravo svojine.

Uniprom je nakon uvođenja stečaja u KAP kupio imovinu tog preduzeća za 25,7 miliona eura, što je skoro duplo manje od procijenjene vrijednosti fabrike. Pejović je najprije ponudio 28 miliona EUR za imovinu KAP-a, ali je ta cijena kasnije smanjena 2,3 miliona, jer je stečajni upravnik Veselin Perišić u oglasu prodao imovinu koja nije bila vlasništvo kompanije.

U odluci se navodi da se Uniprom Savjetu za privatizaciju obratio polovinom prošle godine sa zahtjevom za davanje mišljenja zbog pretvaranja prava korišćenja u pravo svojine u skladu sa Zakonom o svojinsko-pravnim odnosima.

KAP je još u stečaju, jer je Uniprom kupio imovinu preduzeća, a ne djelatnost. Proizvodnju na osnovu ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji Uniprom organizuje od jula 2014. godine, a sumu od 25,7 miliona eura isplatiio je u četiri rate.

Razlog zbog kojeg KAP ni nakon skoro šest godina nije zaključio stečaj, jesu brojni sudski sporovi koji se vode pritiv preduzeća.

Redakcija
Redakcija
Redakcija <a href="http://ekonomist.me">Ekonomista</a> donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top