Komercijalna banka oborila rekord u poslovanju: Profit 71 milion eura u 2018. | Ekonomist

Komercijalna banka oborila rekord u poslovanju: Profit 71 milion eura u 2018.

Komercijalna banka je 2018. godinu završila sa ostvarenim profitom od 8.121.000.000 dinara (69 miliona eura), dok je na nivou Grupe ta cifra iznosila 8.381.000.000 dinara (71 miliona eura), što je najveći profit od njenog osnivanja, izjavio je predsjednik Izvršnog odbora Komercijalne banke Vladimir Medan.

Na predstavljanju poslovnih rezultata banke u 2018. akcionarima i potencijalnim investitorima u prostorijama Beogradske berze, Medan je istakao da je bilanska aktiva Komercijalne banke zaključno sa 31. decembrom 2018. iznosila 401 milijardu dinara, što je rast od 9% ili 32 milijarde dinara u odnosu na 2017. godinu, dok je na nivou Grupe ona za 2018. godinu iznela 442 milijarde dinara, sa još većim rastom u odnosu na prethodnu godinu – od 10%, odnosno 41 milijardu dinara.

– Banka je po prvi put u 2018, poslije četiri godine, preokrenula trend bilansne aktive u pozitivnom smjeru, i to je trend na kojem će menadžment banke raditi u narednom periodu, jer je bilansna aktiva veoma bitna u današnjim uslovima, mnogo bitnija nego prije 10 godina, s obzirom da su kamatne marže i cijene kredita smanjene, pa banke koje nemaju dovoljno veliku bilansnu aktivu teško mogu da generišu adekvatan nivo profita – istakao je Medan, prenosi eKapija.

Komercijalna banka ima i ćerku-banku koja posluje i u Crnoj Gori, a koja je prošle godine ostvarila neto-dobit od 939.000 eura.

Prema riječima Medana, depoziti grupe su u poređenju sa 2017. godinom porasli 11% i na kraju 2018. su iznosili 319 milijardi dinara, odnosno 359 milijardi na nivou Grupe.

– Ovaj pokazatelj je bitan, jer je gro poslovanja banke baziran na depozitima i zato rast od 11% za godinu dana pokazuje da je Komercijalna banka brend i da je vraćeno povjerenje u njenu stabilnost. A banka nije ništa drugo do povjerenje. Sve što radimo usmjereno je na povjerenje klijenta, jer on ne želi da razmišlja da li je njegov novac siguran – kazao je predsjednik IO Kombanke.

Upravo ovaj trend rasta aktive i depozita omogućio je, prema Medanovim riječima, istorijski rast profita, kao i rast učešća aktive Komercijalne banke u bankarskom sektoru Srbije u prošloj godini.

On je istakao da je povećani profit doveo do rasta ukupnog kapitala, sa 63,3 na 67,6 milijardi dinara na kraju prošle godine, što pokazuje da je Komercijalna banka dobro kapitalizovana insituticija koja svojim kapitalom garantuje stabilnost.

– Ovaj iznos kapitala dokazuje i povjerenje akcionara, a dovoljno je visok i da služi kao brana od bilo kakvog negativnog uticaja sa strane – dodao je Medan.

Govoreći o vlasničkoj strukturi Komercijalne banke, Medan je podsjetio da je u rukama države 41,74% akcija banke. Ostali veliki pojedinačni akcionari su EBRD, IFC, Swedfund i DEG, a tu su i Dunav osiguranje i Agencija za osiguranje depozita sa učešćem od preko 1%, dok su ostali sitni akcionari sa udjelima ispod 1%.

On je prezentovao i kretanje cijena akcija Komercijalne banke u prošloj godini, istakavši da je krajem 2017. i početkom 2018. prosječna cijena trgovanja akcijama Komercijalne banke na Berzi bila 1.800 dinara, dok je juče dostigla 2.805 dinara, što je, kako je rekao, istorijski rekord.

Prema riječima Medana, porasli su i ukupni neto krediti banke, sa 153,4 na 167,3 milijarde dinara, a rast je zabilježen i kada je riječ o neto kreditima, depozitima i ukupnim neto prihodima po zaposlenom.

Takođe, koeficijent prinosa na ukupno angažovana sredstva povećan je u 2018. sa 1,9 na 2,1 u odnosu na 2017. godinu, dok je stopa prinosa na kapital sa 11,9 povećana na 12,6, što je, istakao je Medan, Komercijalnu banku uvrstilo u najprofitabilnije institucije na finansijskom tržištu Srbije.

– Za sve to zaslužno je povećanje produktivnosti i depozita, zadržavanje adekvatnih kamatnih marži, ali i prelomljeni cost/income ratio koji je sa 61,8 % u 2017. smanjen na 58% u 2018. i radićemo na tome da još ide dolje, jer je to siguran put u veću produktivnost, profitabilnost i stabilnost – kazao je Vladimir Medan.

On je zaključio da je cilj Komercijalne banke, kao najznačajnije regionalne banke, nastavak dinamičnog rasta kakav je ostvaren u 2018. godini.

Redakcija
Redakcija
Redakcija Ekonomista donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top