Koliko će region pogoditi grčka kriza

Grčka kriza neće imati direktan uticaj na ekonomiju Crne Gore i Hrvatske, ali se ne može isključiti idirektan uticaj preko njihovih ekonomskih partnera.

Crna Gora će se, prema domaćim i međunarodnim analizama, naći u grupi zemalja koje neće značajnije osjetiti posledice grčke krize, jer crnogorski bankarski sistem nije povezan sa bankama Grčke. Takođe, izvoz Crne Gore u Grčku je zanemarljiv, a gotovo su beznačajne i grčke investicije u Crnoj Gori.

“Ipak, ne mogu se isključiti indirektni efekti. Negativni indirektni efekti se mogu manifestovati kroz negativan uticaj grčke krize na neke od naših partnera (zemlje EU i regiona) koje su u većoj mjeri povezane sa Grčkom, odnosno njihovo prelivanje kroz eksterne odnose sa ovim zemljama”, piše u saopštenju Centralne banke Crne Gore.

Takođe je ocijenjeno je da crnogorski turizam može imati i koristi od krize u Grčkoj, jer se pretpostavlja da će veći broj turista iz regiona I Evrope odustati od putovanja u Grčku.

Sličnog je stava i guverner Hrvatske narodne banke (HNB) Boris Vujčić koji je istakao je da je siguran da je izloženost hrvatskih banaka zbog grčke krize – zanemariva.

“Naše banke su imale na strani pasive oko 14 miliona, odnosno aktive oko milion kuna (130 hiljada eura) izloženosti, što je stvarno zanemarivo, pa ne očekujemo nikakav uticaj onog što se događa u Grčkoj na naš bankarski sistem”, rekao je Vujčić. Jedini značajni efekti koji se mogu dogoditi su, smatra on, indirektni efekti od kretanja na deviznom i tržištu obveznica.

“Ono što smo danas vidjeli, jeste da je tržište na vrlo miran način prihvatilo ono što se dogodilo u Grčkoj, odnosno zatvaranje banaka i jučerašnju odluku Evropske centralne banke o ograničavanju likvidnosti za grčke banke, na način da neko jeste depresirao euro na početku radnog dana, ali nakon toga se vratio”, rekao je Vujičić.

On vjeruje da je eurozona sada bolje pripremljena na trenutnu situaciju u Grčkoj, nego što je to bilo na početku krize.

Sa druge strane, Makedonija je odlučila da se zaštiti od mogućih posljedica krize pa je naložila svojim bankama da povuku novac iz grčkih banaka i uvela “preventivne, privremene mjere” ograničenja odliva kapitala ka svom južnom susjedu.

Slovenci su svesni da će morati da se oproste od zajma Grcima, koji izniosi više od 1,8 milijardi eura, ukoliko posle referenduma dođe do bankrota te zemlje i izlaska iz eurozone.

Izvor B92

Redakcija
Redakcija
Redakcija <a href="http://ekonomist.me">Ekonomista</a> donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top