Kolektivna tužba dobar mehanizam za zaštitu potrošačkih prava | Ekonomist

Kolektivna tužba dobar mehanizam za zaštitu potrošačkih prava

Potrošači u Crnoj Gori, ali i regionu, trebalo bi da imaju veću svijest o značaju i mogućnostima primjene instituta kolektivne tužbe, koji podrazumijeva podnošenje zajedničke tužbe sudu od strane grupe potrošača koji smatraju da su povrijeđena njihova prava, zaključeno je na regionalnom sastanku „Mehanizmi kolektivne zaštite potrošača u Evropskoj uniji i Jugoistočnoj Evropi“ u Skoplju.

Kako je saopšteno iz Ministarstva ekonomije, načelnik Direkcije za zaštitu potrošača u tom sektoru Zdravko Vuksanović istakao je da je međusobna saradnja država regiona Zapadnog Balkana od ogromnog značaja za razvoj mehanizma kolektivne zaštite potrošača.

“U tome će ključnu ulogu u narednom periodu imati države članice EU, pružanjem stručne pomoći u vidu edukacija subjekata uključenih u sprovođenje procesa kolektivne zaštite potrošača (nadležnih državnih organa, sudija i NVO sektora) na temeljima najbolje prakse u Evropskoj uniji“, kazao je Vuksanović.

Prema njegovim riječima, iskustvo država članica EU je posebno značajno, imajući u vidu činjenicu da će pokretanje postupka za zaštitu kolektivnih interesa potrošača biti moguće i pred nadležnim tijelom neke od država članica EU, onda kada Crna Gora bude punopravna članica EU.

Vuksanović je, tokom sastanka, predstavio zakonodavni okvir sistema zaštite kolektivnih interesa potrošača u Crnoj Gori i predložio plan budućeg zajedničkog rada, koji će se, prije svega, odnositi na razmjenu iskustava i radu na konkretnim primjerima kolektivnih tužbi u EU.

“Podizanje svijesti potrošača o raspoloživim mehinizmima zaštite njihovih prava neizostavno mora uključivati kolektivnu tužbu kao efikasan način rješavanja problema koji pogađaju veće grupe potrošaća”, kazao je Vuksanović.

U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, kolektivna tužba može se podnijeti protiv trgovca koji upotrebom nepoštenih ugovornih odredbi, poslovne prakse ili na bilo koji drugi način krši prava potrošača utvrđena ovim ili drugim zakonom, čime narušava kolektivne interese potrošača.

Kolektivnu tužbu mogu podnijeti ministarstva, organi državne uprave nadležni za sprovođenje zakona kojima se štite prava potrošača, organizacija potrošača, kao i komorska i interesna udruženja trgovaca.

Na sastanku u Skoplju, koji je organizovalo Njemačko društvo za Međunarodnu saradnju GIZ, su, osim predstavnika Ministarstva ekonomije, učestvovali i predstavnici Uprave za inspekcijske poslove i NVO CEZAP, kao ključni subjekti koji učestvuju u kreiranju i sprovođenju politike zaštite potrošača u Crnoj Gori.


 

Izvor: Cdm

Redakcija
Redakcija
Redakcija Ekonomista donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top