Kolašin će dobiti hotel sa pet zvjezdica

Podgoričanin Mato Radovanović gradiće u Kolašinu hotel sa pet zvjezdica ukupne bruto površine 2.605 kvadrata. Na idejno rješenje ovog objekta saglasnost je dao v.d. Glavnog državnog arhitekte Dušan Vuksanović.

Objekat je projektovala podgorička firma A-tim studio, čiji osnivači su Željko Ratić i Marko Katnić, koji je i izvršni direktor ovog preduzeća. Objekat će se nalaziti na urbanističkim parcelama 27 i 28 Katastarske opštine Kolašin, u okviru Detaljnog urbanističkog plana Centar. Površina UP 27 iznosi 165,36 kvadratnih metara, dok UP 28 ima površinu od 326,96 kvadrata. Na predviđenoj lokaciji, na UP 28 trenutno postoji porodična stambena zgrada površine 59 kvadrata, a planirano je njeno uklanjenje.

Ovaj hotel visoke kategorije imaće podrum, prizemlje, četiri sprata i potkrovlje.

– U skladu sa planiranom namjenom objekta i Pravilnikom o vrstama minimalno-tehničkim uslovima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata biće obezbijeđeno sedam garažnih parking mjesta, što zadovoljava propis da se obezbijedi parking mjesto za 20 odsto smještajnih jedinica – kaže se u tehničkom opisu idejnog rješenja.

Pristup podrumskoj etaži biće omogućen upotrebom autolifta kojem se pristupa u nivou saobraćajnice. Hotel će posjedovati 34 smještajne jedinice. Na spatovima su predviđene smještajne jedinice, kombinacija soba i apartmana, dok su u nivou potkrovlja planirana dva apartmana koja su povezana stepeništem sa tavanskim prostorom. U preostalom dijelu potkrovlja predviđen je spa centar koji će takođe stepeništem biti povezan sa tavanskim prostorom u kom su dodatni sadržaji.

U podrumu će se nalaziti servisne prostorije i garaža, u prizemlju recepcija i restoran. Na svakom od četiri sprata nalaziće se po sedam soba i jedan apartman. U tehničkom opisu idejnog rješenja se navodi da je objekat projektovan tako da se ne naruši ambijentalna cjelina područja. Volumeni objekta su projektovani sa ciljem postizanja homogene slike naselja i grada, u skladu sa ambijentalnim vrijednostima podneblja. Fasada prizemlja i jednog volumena objekta biće rađena u kamenu u duhu graditeljske tradicije ovog kraja. Okviri vrata i prozora će biti obrađeni štokovanim kamenom i drvetom, dok je predviđena kvalitetna bravarija u boji i teksturi drveta. Kao materijal za finalnu obradu fasade koristiće se drvo sa posebnom zaštitom od atmosferskih uticaja. Prilikom rješavanja parternog uređenja u velikoj mjeri će biti upotrebljen kamen, u formi popločavanja u dijelu ispred objekta i kamenih ploča uronjenih u zelenilo, u dvorišnom dijelu objekta.

______________________________________________________________________________

Izvor: Pobjeda/Antena M

Redakcija
Redakcija
Redakcija <a href="http://ekonomist.me">Ekonomista</a> donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top