Koje sposobnosti poslodavci najviše cijene? | Ekonomist

Koje sposobnosti poslodavci najviše cijene?

Potraga za poslom postala je svakodnevnica za veliki deo populacije, što je pogotovo problem za mlade ljude, koji su tek završili školovanje, ali pored svog obrazovanja nemaju prethodnog radnog iskustva koje bi mogli da upišu u svoj CV.

Ipak, bez obzira na to da li posjedujete prethodno radno iskustvo, u potrazi za zaposlenjem od velike pomoći vam može biti informacija o tome šta poslodavci najčešće očekuju i traže od budućih zaposlenih, odnosno, koje se sposobnosti i vještine najviše cijene kod radnika, a koje mogu u velikoj mjeri da nadomjeste manjak iskustva.

Naime, stručna znanja koja ste stekli svojim obrazovanjem jesu neophodna da bi se sa uspjehom obavljao neki posao, ali često nisu dovoljna. Pored znanja, potrebno je posjedovati i određene sposobnosti, koje će omogućiti da se posao obavi na najbolji i najkvalitetniji način. Te vještine su dijelom urođene, a delom se stiču tokom života, kroz mnogobrojna iskustva, a u mnogo čemu određuju ličnost i utiču na sposobnost rješavanja zahtjevnih problema na poslu.

Predstavićemo vam neke od univerzalnih vještina koje bi trebalo da razvijete, kao i neke od ličnih osobina, koje vas mogu odvojiti od ostalih kandidata za određeni posao.

1. Komunikativnost

Komunikativnost se sve češće navodi kao jedna od najbitnijih i najtraženijih osobina kod kandidata za posao, a istovremeno je poslodavci smatraju za osobinu koju vrlo malo prijavljenih posjeduje u svom kompletnom obliku.

Pod komunikacijskim vještinama se ne podrazumijeva samo otvoren i samouvjeren nastup u vođenju konverzaciije, već one podrazumijevaju jasno i efikasno izražavanje, bez uticaja ličnih emocija ili stresa na razgovor, uz sposobnost brzog prilagođavanja sagovornicima kojima izlažete svoje misli ili ideje. Komunikativnost takođe podrazumijeva i to, da u razgovorima morate biti aktivni slušaoci, ali i da umijete da prepoznate ili zatražite bitne informacije u odgovarajućem trenutku.

Pored verbalne, i pisana komunikacija takođe spada pod vještine komuniciranja. Umješnost pisanja mejlova, propratnih pisama, formulara, izveštaja, kao pravljenje efikasnih i konkretnih prezentacija i poslovnih dokumenata sa preciznim prikazom podataka, spada pod vještine pisane komunkacje.

Ukoliko posjedujete komunikativne sposobnosti, one vam mogu u mnogome pomoći kako u svakodnevnoj konverzaciji sa klijentima, tako i u radu u timu, sa drugim zaposlenim radnicima ili nadređenima, što je poslodavcima izuzetno bitno. Vještine komunikacije možete usavršiti na različitim kursevima i radionicama, ali i konstantnom vježbom. Ukoliko pak, s druge strane, smatrate da one nisu vaš najjači adut, svakako bi trebalo da poradite na njima, jer su primjenljive i korisne u gotovo svakom poslu.

2. Fleksibilnost i samostalnost u donošenju odluka

Sposobnost brzog prilagođavanja novonastalim situacijama jeste vještina koja je poslodavcima jako bitna, naročito u sve dinamičnijim tržišnim uslovima. S obzirom da rad u modernim kompanijama podrazumijeva brze reakcije na česte promjene u poslovnom okruženju, zaposleni moraju biti u stanju da to isprate na najbolji mogući način.

Fleksibilnost u radu zapravo podrazumijeva često preuzimanje inicijative, unošenje doze radoznalosti i kreativnosti u obavljanju svakodnevnih zadataka, promjene načina izvršavanja konkretnih poslova, promjene pristupa zadatku pri susretu sa problemima, kao i prilagođavanje različitim uslovima i radu sa različitim ljudima.

Prilagođavanje novim situacijama na poslu, podrazumijeva i brzo donošenje odluka. Dakle, potrebno je da se na vrijeme prepozna kada je neophodno samostalno donijeti neku odluku, koji su mogući rezultati posle donošenja te odluke, kao i odabir najboljeg rješenja. Ponekad prosto nema dovoljno vremena za duže razmatranje i konsultovanje, te morate preuzeti svu odgovornost na sebe, ali samo ukoliko ste sigurni da je to najbolji mogući izlaz iz problematične situacije.

Ukoliko imate iskustva u radu pod ovakvim uslovima, unesite to svoju radnu biografiju, jer će poslodavci prepoznati važnost ove osobine. Ukoliko vas poslodavac pozove na intervju, bilo bi dobro prisjetiti se situacija u kojima su ove vaše sposobnosti došle do izražaja, kada ste morali da mijenjate način svog rada, ali i kada ste samostalno donosili odluke, koje rezultirale uspjehom.

3. Inicijativa, planiranje i organizacija

Ove osobine bliže opisuju kandidata za posao, predstavljajući njegovu efikasnost, produktivnost i odnos prema poslu, te je jasno zašto su poslodavcima vrlo bitne pri zapošljavanju. Preuzimanje inicijative je jako bitno, jer vaš poslodavac može uvidjeti da imate širu sliku o onome što radite, kao i da vaše ideje mogu doprinijeti poslovnom uspjehu kompanije. Ukoliko imate sposobnost da prepoznate i iskoristite dobru poslovnu priliku, trebalo bi da ovakvu osobinu istaknete u svom CV-ju, jer poslodavci uvjek rado prihvataju sveže ideje i preduzimljive radnike.

Planiranje i organizacija podrazumijevaju prepoznavanje i postavljanje najvažnijih zadataka kao prioriteta za obavljanje, zatim uočavanje potencijalnih problema koji mogu nastati, kao i načina na koji se oni mogu zaobići ili rutinski riješiti, ali i umjeće raspolaganja ljudima, vremenom i zadacima u okviru nekog projekta. U organizovanost takođe spada i opšta urednost i pedantnost radnika.

Slično kao kod prethodne grupe osobina, i ovde možete spomenuti konkretne projekte u CV-ju, ukoliko ste ih imali (organizovanje nekih većih skupova, proslava ili događaja). U krajnjem slučaju, tokom intervjua možete spomenuti neku adekvatnu situaciju u kojoj ste morali da detaljno planirate i organizujete u bilo kakvoj komplikovanijoj situaciji.

4. Motivacija i entuzijazam

Motivacija, entuzijazam, kao i ogroman trud i želja radnika da se istaknu u firmi ili na konkretnom projektu, veoma su cijenjene osobine kod poslodavaca. Od budućeg zaposlenog se očekuje da kontinuirano unaprjeđuje svoja znanja iz oblasti kojom se bavi, da stiče nova znanja i proširuje svoje radne sposobnosti i prati aktuelna dešavanja iz svoje sfere interesovanja, ali i da ta znanja primjeni na svom radnom mjestu. Optimističan pristup radu, sposobnost samomotivacije, postavljanje i ostvarivanje novih ciljeva, takođe predstavljaju „zaduženja“ novog zaposlenog.

Ovakve lične osobine bi svakako trebalo navesti u CV-ju, naročito ukoliko su vaša interesovanja blizu onoga čime se firma bavi. Na taj način, tokom intervjua možete ostaviti utisak kao osobe koja je željna znanja i sticanja novih iskustava, i koja će svim problemima pristupiti sa entuzijazmom i dozom pozitivne energije.

Redakcija
Redakcija
Redakcija Ekonomista donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top