Koje države prednjače po broju žena u menadžmentu? | Ekonomist

Koje države prednjače po broju žena u menadžmentu?

Postoji mnogo žena menadžera, ali svega 5% njih su na najvišim pozicijama u najvećim svjetskim kompanijama, pokazuju rezultati najnovijih istraživanja.

Dominikanska Republika je država sa najvećim procentom žena na pozicijama višeg i srednjeg menadžmenta (55,8%), dok je Jamajka vodeća u kategoriji učešća žena u menadžmentu na svim nivoima (59,3%). Slijedi je Kolumbija (53,1%), navodi izvještaj Međunarodne radničke organizacije (ILO). Na posljednjem mjestu ove liste je Jemen, sa svega 2% učešća žena u menadžmentu.

„Kako je dokumentovano u izvještaju, odnos društva i rodne jednakosti u privatnom sektoru jako utiču na ove procente“, kaže Henrieta Kolb, vođa Rodnog sekretarijata u Međunarodnoj finansijskoj korporaciji, pri Svjetskoj Banci. Na primjer, u Dominikanskoj Republici postoji program ujednačavanja broja menadžera po rodnom kriterijumu na nivou firmi.

Sjedinjene Države tek su na 15. mjestu ove liste, sa svega 40% žena na svim nivoima menadžmenta, dok je Britanija 41., među 108 država obuhvaćenih istraživanjem, sa svega 34,2%. Takođe, Britanija je u grupi od četiri države (Švedska, Norveška i Finska), sa procentom većim od 20, kada je riječ o vodećim upravljačkim pozicijama u rukama žena. Portugalija, Indija i Ujedinjeni Arapski Emirati su najlošije kotirani u ovoj kategoriji, sa manje od 5% učešća.

Trenutno je žena više nego ikada u ukupnom broju zaposlenih, i rast ove kategorije veliki je zamajac globalnog rasta i konkurentnosti, navodi se u izvještaju.

Prema studijama koje je spovela ILO, kompanije sa više žena u top-menadžmentu, imaju više izgleda za bolji razvoj, ali je Organizacija obazriva u dovođenju ovih kategorija u direktnu vezu.

Žene drže 40% svih radnih mjesta u svijetu. Pri tom, posjeduju ili upravljaju sa 30% svih kompanija, ali postoji tendencija rasta broja žena u domenu malih biznisa.

Uprkos značajnim koracima napretka, stručnjaci su i dalje oprezni u donošenju konačnih zaključaka o poboljšanju stanja i razbijanju tzv. „staklenog plafona“.

„Predstoji još dug put do postizanja potpune rodne ravnopravnosti na radnom mjestu, naročito u slučaju top-menadžmenta“, kaže Debora Frans-Masin, direktor odjeljka ILO za aktivnosti zapošljavanja. „’Stakleni zidovi’ još uvijek su veoma izraženi u domenu menadžmenta u ljudskim resursima, komunikacijama i administraciji.“

Redakcija
Redakcija
Redakcija Ekonomista donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top