Kohezija rodnog i poslovnog identiteta je ključ uspjeha žene | Ekonomist

Kohezija rodnog i poslovnog identiteta je ključ uspjeha žene

Žene i dalje zarađuju manje novca nego muškarci, i u mnogo manjem broju zauzimaju vodeće pozicije. Jedno od objašnjenja zbog čega su žene i dalje u lošijem položaju u odnosu na muškarce, leži u tradicionalnoj podjeli uloga, kao i cijeni koju žena plati ukoliko naruši tu ulogu. Na primjer, mnoge žene radije biraju da ne pregovaraju o povišici zato što vjeruju da bi takvo ponašanje moglo da izazove društveno negodovanje – da se takvo njeno ponašanje kosi sa tradicionalnom ženskom ulogom u društvu.

Sa druge strane, neke žene u poslovnom svijetu ne dobijaju jednake pozicije i plate zato što su na ključnim pozicijama muškarci. Iznenađujuće je to, što je jako malo istraživanja sprovedeno koja bi mogla otkriti zbog čega su žene u neravnopravnom odnosu. Pored toga, treba napraviti razliku između onih žena koje su uspješno savladale ove prepreke i onih koje su pokušale i nisu uspjele u tome.

Žene koje su uspješnije u poslovnom svijetu, imaju ličnost za koju se može reći da je podijeljena na dvije : jedna koju definiše profesionalni identitet i druga koja je odnosi na rodni (polni) identitet. Ono što je jako bitno jeste da ove dvije strane nisu suprostavljene jedan drugoj, već su kompatibilne i dopunjuju se.

Rad kolega Pranjal Meht-a, Ilone Fridman, and Michael W. Morris-a bio je fokusiran na procjenu veze između identitetskog integriteta i stručnog rada. Odredili su nivo rodne/profesionalne integracije identiteta pomoću upitnika koji je sadržao i sledeće izjave: „Ne osjećam nikakvu tenziju između mojih ciljeva kao žene/muškarca i mojih ciljeva kao biznismena“; „Sve što je vezano za mene kao ženu/muškarca držim odvojeno od svojeg posla“. Nakon dvije nedjelje stvorili su situaciju da pregovaraju za svoju platu i povišicu.

Prvo što je otkriveno je da, iako se muškarci i žene razlikuju u mjeri u kojoj oni vide svoj rodni identitet u odnosu na profesionalni, ta odstupanja utiču samo na žene. Došlo se do saznanja da su one žene koje svoj rodni i profesionalni identitet doživljavaju kompatibilnim, mnogo efikasnije od drugih u pogledu poslovnog uspjeha. Žene sa visokim obrazovanjem mnogo češće pregovaraju u svoje ime, ne vodeći računa o društvenoj reakciji. Te žene su , ujedno, postigle bolje rezultate od onih koje nisu tražile više. Pored toga, kada su ispitanice zamoljene da se fokusiraju na identitetski integritet prije nego krenu da pregovaraju o povećanju plate, većina njih se bez problema dala u pregovaranje, ne vodeći računa o društvenoj reakciji. Ovo je jedna od mogućih strategija kako može žena uspješno da izdejstvuje višu platu, a da ne razmišlja o eventualnim sociološkim posljedicama.

Da bi se promijenila dominantno muška korporativna kultura biće potrebno mnogo više od žena koje su razgraničile rodni identitet od profesionalnog. Ali, zahvaljujući saznanju da identitetski integritet utiče na poslovne ishode, možemo bolje razumjeti koji su to faktori ugrozili uspjeh žena, i razjasniti ih, kako bi se radilo na promjeni toga.

Izvor: hbr.org

Redakcija
Redakcija
Redakcija Ekonomista donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top