Ko pojede žabu za doručak, večera uz šampanjac!

Upravo ovo je bila ključna rečenica treninga koji je u petak održan u prostorijama HR Partners-a, kompanije koja se vodi vizijom da je snaga u ljudima i koja nudi kompletan opseg usluga iz oblasti upravljanja i unaprjeđivanja ljudskih resursa.

Ovom rečenicom započet je trening pod nazivom “Upravljanje vremenom”, na kojem je priliku imalo da učestvuje 16 polaznika iz različitih crnogorskih kompanija i organizacija, koji su uglavnom na rukovodećim, ali i operativnim pozicijama. Nakon osam časova zanimljivog seta predavanja i interaktivnih igara u kojima su učesnici otkrivali svoje granice i probijali iste, sertifikovani trener i kouč Milica Stojanović je svima uručila sertifikat za uspješno pohađanje treninga. Nakon cjelodnevnog druženja, salom su odzvanjali aplauzi, a ozarena lica puna entuzijazma, nove nade u pozitivnu promjenu, pozdravljala su se međusobno iščekujući željno nova okupljanja i rad na nekim još korisnijim temama, jer, ovo je bio samo početak rada na svom ličnom i profesionalnom razvoju.

Vrijeme je najvažniji resurs kojim raspolažemo. Sva naša postignuća, bilo da se tiču poslovnog ili privatnog života, direktno su povezana sa tim na koji način i u koje svrhe trošimo vrijeme.

Kada počinjemo da razmišljamo o tome kako upotrebljavamo svoje vrijeme? Obično onda kada shvatimo da nam ponestaje i da nemamo vremena za sve do čega nam je stalo. Po pravilu, to se dešava sa prvim ozbiljnim zaposlenjem. Upravljanje vremenom nije talenat s kojim se rađamo, ali postoje osobe koje su u tome bolje i one koje se stalno žale na manjak vremena.

U svakodnevnoj trci za ispunjavanjem privatnih i poslovnih izazova, vremena često veoma nedostaje. Ono na čemu bi svako od nas trebalo da poradi je da ne dozvoli da nam posao i karijera koje priželjkujemo naruše životnu ravnotežu. Upravo ovome nas je učila Milica iz HR tima, a to je kako da izdvojimo, sačuvamo i upotrijebimo vrijeme za najvažnije stvari, a da ne budemo robovi svojih obaveza, žrtve stresa i frustracija.

Da bismo u svojoj karijeri upravljali ljudima, neophodno je da naučimo da upravljamo sobom. Prva stepenica i neprocjenjivo važan alat na tome putu je da naučimo da efikasno upravljamo svojim vremenom. Za to je, prije svega, neophodno znati kako odrediti prioritetne obaveze i zadatke, a evo sa kojim novim znanjima su polaznici izašli s ovog treninga:

  • Kako pronaći najbolji način za defnisanje ciljeva
  • Kako prepoznati prioritetne zadatke
  • Kako produktivno rasporediti obaveze i voditi evidenciju o njima
  • Kako racionalizovati potrošnju vremena i napraviti značajne uštede
  • Kako prepoznati sopstvene osobine koje utiču na upravljanje vremenom

Trening je organizovan po principu 5 blokova predavanja, a tokom 3 male pauze za osvježenje i laki obrok i jednom dužom pauzom za ručak, učesnici su mogli razmijeniti svoje ideje i mišljenja, a neki su u novim komunikacijama spoznali i nove šanse i poslovne prilike.

Edukativni pristup kompanije HR Partners je takav da polaznici kroz praktičan pristup i brojne diskusije steknu nove vještine u upravljanju vremenom, a danas je prvi radni dan kada će usvojene vještine i nova znanja biti i primijenjeni u novim poslovnim izazovima ove sedmice.

Ono na čemu je Milica simpatično insistirala je da “za doručak pojedemo žabu”, tj. da prvo izvršimo svoj najteži zadatak za danas; da se odupremo ustaljenim navikama da najteže obaveze ostavljamo za kraj, da ne dozvolimo drugima da upravljaju našim vremenom, već da to činimo sami i, naravno, da uvijek delegiramo i prenosimo znanje i autoritet na svoje saradnike. Jedino takav način rada će vam pomoći da slavite svaki dan i “večerate uz šampanjac”!

Mi iz Ekonomista smo mnogo naučili iz ovog treninga, naoružani novostečenim vještinama očekujemo veću produktivnost, uspješne poslovne rezultate i nove radne pobjede. Sa nestrpljenjem iščekujemo novi trening sjajnog tima HR Partnersa.

Redakcija
Redakcija
Redakcija <a href="http://ekonomist.me">Ekonomista</a> donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top