Kneževićeva Atlas grupa: Žugić i Terić oštetili Atlas banku za 21,8 miliona eura

Advokatski tim predsjednika Atlas Grupe dr Duška Kneževića predao je krivičnu prijavu Specijalnom državnom tužilaštvu u Podgorici protiv guvernera Centralne banke Radoja Žugića i bivše privremene upravnice u Atlas banci Tanje Terić zbog toga što su, kako tvrde iz Atlas grupe, suprotno zakonu, tokom moratorijuma, umanjili depozite i dozvolili da se unutar banke vrše plaćanja, čime su depoziti umanjeni za iznos od 21,8 miliona eura.

– Postoje osnovi sumnje da su Žugić i Terić izvršili krivično djelo zloupotrebe službenog položaja iz čl. 416 Krivičnog zakona, dok su više NN lica izvršili krivično djelo zloupotrebe službenog položaja pomaganjem iz čl. 416 Krivičnog zakona Crne Gore, piše u krivičnoj prijavi, koju je predao advokat Zdravko Đukanović – saopštili su iz Atlas grupe.

Članom 125 Zakona o bankama Crne Gore, propisano je da Centralna banka može, na predlog privremenog upravnika, izdati i nalog za privremenu obustavu plaćanja obaveza banke pod privremenom upravom (moratorijum), na period do 90 dana, sa mogućnošću produženja do 90 dana.

– U toku trajanja moratorijuma privremeni upravnik obustavlja sva plaćanja, izuzev plaćanja po osnovu potraživanja koja se odnose na zarade i druga lična primanja povjerilaca banke, naknade štete nastale po život i zdravlje i tekućih troškova koji su neophodni za redovno funkcionisanje banke. Izuzetno od stava 5 ovog člana, Centralna banka može tokom trajanja moratorijuma, na predlog privremenog upravnika, odobriti isplatu depozita, do visine garantovanih depozita samo licima koja imaju pravo na isplatu garantovanih depozita, u skladu sa zakonom kojim je uređena zaštita depozita – istakli su iz Atlas grupe.

U toku trajanja moratorijuma svi postupci koji se vode protiv banke i privremenog upravnika, a koji proizilaze iz poslovanja banke, privremeno se prekidaju, tvrde iz Atlas grupe, a imovina banke, kako su kazali, ne može biti predmet izvršenja, a banka ne može preuzimati nove obaveze, osim obaveza prema Vladi Crne Gore, Centralnoj banci i Fondu za zaštitu depozita.

– Iako je zakon propisao da se u toku moratorijuma obustave sva plaćanja, privremena upravnica Tanja Terić je, suprotno zakonu umanjila depozite i dozvolila da se unutar banke vrše plaćanja, čime su depoziti umanjeni za iznos od 21,8 miliona eura. Žugić je kao guverner CBCG i lice koje je odgovorno za kontrolu zakonitosti rada Atlas banke i privremene uprave uvedene u Atlas banku, doprinio svojim nečinjenjem da se depoziti ove banke umanje za 21,8 miliona eura. Terić je, uz pomoć više drugih NN lica, prekoračenjem svojih ovlašćenja i suprotno članu 125 stav 5 Zakona o bankama, u toku trajanja moratorijuma omogućila da se zatvore krediti nekih od klijenata Atlas banke. To se činilo depozitima drugih klijenata, i na taj način je dozvolila da se vrše transakcije unutar banke – ukazuje advokat Đukanović.

Redakcija
Redakcija
Redakcija <a href="http://ekonomist.me">Ekonomista</a> donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top