Knežević apeluje prema CBCG i resoru finansija: Zaštitite 70.000 klijenata | Ekonomist

Knežević apeluje prema CBCG i resoru finansija: Zaštitite 70.000 klijenata

Nakon što je Centralna banka saopštila danas da su privremeno obustavljene uplate Atlas i IBM banke, u koje je prošle sedmice uvedena prinudna uprava Atlas  grupa, na čijem čelu je Duško Knežević, apelovala je na ministra finansija Darka Radunovića i guvernera CBCG  Radoja Žugića da odustanu od uvođenja moratorijuma.

Saopštenje Atlas grupe prenosimo integralno:

Ovim putem javno apelujemo da se zaštite klijenti Atlas Banke i Invest Banke Montenegro u vezi sa planiranim moratorijumom od strane privremene  uprave Centralne Banke Crne Gore. Danas su se ispred filijala Atlas i Invest Banke formirali redovi klijenata koji su pokušavali da dobiju  informaciju o svojim sredstvima ili da koriste sredstva sa svojih računa za svoje osnovne potrebe, a sve to nakon informacije od petka,  07.12.2018. da je u Atlas i Invest Banci uvedena privremena uprava od strane CBCG. Veliki broj klijenata ima račune samo kod ove dvije banke,  što znači da je njihovo poslovanje i zadovoljavanje osnovnih životnih  potreba takođe blokirano.

Smatramo da će mjere od strane CBCG koje se odnose na privremenu upravu dodatno urušiti cijeli bankarski sistem u Crnoj Gori, osim toga što će  Atlas i Invest Banci nanijeti nepopravljivu štetu. Atlas Banka i Invest Banka su održavale stabilnom svoju likvidnu poziciju, i pored blokiranih sredstava e-commerce trgovaca koja su bile obavezne da isključe iz obračuna likvidne aktive. Smatramo da CBCG i Ministarstvo finansija treba hitno da reaguju, jer je u pitanju 70.000 klijenata, 1.000 zaposlenih u cijeloj Atlas Grupi i oko 2.000 studenata Univerziteta Mediteran koji imaju sredstva na računima koja koriste iz studentskih kredita.

U pitanju je javni interes, povjerenje u bankarski sistem, i sigurnost državnih institucija koje osiguravaju sigurnost depozita i finansijsku  stabilnost uopšte. Moguća sljedeća faza je da deponenti drugih banaka povuku svoje depozite sa ciljem da ih drže kod sebe. Obje Banke imaju
veliki broj inostranih klijenata i obje banke posjeduju preko 100 miliona eura likvidnih sredstava, tako da najava moratorijuma izaziva čuđenje.

Apelujemo još jednom na Ministarstvo finansija i posebno CBCG da postupak privremene uprave u Atlas i Invest Banci svedu na realne i primjenljive okvire koji podrazumijeva aktivnu ulogu dosadašnjeg izvršnog menadžmenta koji je u dosadašnjem periodu takođe postigao  velike rezultate na sanaciji ove dvije banke. Smatramo neophodnim da privremena uprava omogući klijentima da koriste svoja sredstva sa računa u razumnoj mjeri. Dosadašnji menadžment Atlas banke je postigao izuzetne rezultate na ozdravljenju Banke, a privremena uprava CBCG neće moći da da očikivane rezultate, posebno ne mjerama koje su na vidiku prvog dana privremene uprave, ukoliko ne bude imala aktivnu saradnju sa dosadašnjim menadžmentom.

Upozoravamo da posljedice restriktivnih mjera prema građanima, privrednicima i njihovim sredstvima mogu biti fatalne za finansijski sistem i ekonomiju.

Sve državne institucije svjedoci su preduzetih aktivnosti ove dvije banke na njihovoj sanaciji, koja traje već tri godine, a takođe i spremnosti Atlas Grupe na dogovore oko regulisanja važnih odnosa sa Državom Crnom Gorom kao što je odnos u vezi sa privatizacijom Kompleksa Meljine, zbog čega posebno čudi ovakva vrsta mjera od strane Centralne banke.

Ponovo zahtijevamo od Specijalnog policijskog tima i Specijalnog državnog tužioca da prestanu sa maltretiranjem zaposlenih u Atlas banci.

_______________________________________________________________________________________

Izvor: Cdm

Redakcija
Redakcija
Redakcija Ekonomista donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top