Ključ zadovoljstva na poslu nije novac-već autonomija | Ekonomist

Ključ zadovoljstva na poslu nije novac-već autonomija

Nezavisnost doprinosi da budemo zadovoljniji na poslu i povećava produktivnost, pokazuju istraživanja.

Istraživači smatraju da autonomija na radnom mjestu znači da se bavite poslom koji vam omogućava da barem neke odluke donosite samostalno. Stepen nezavisnosti može dramatično da varira – od učestvovanja u postavljanju vlastitih ciljeva i izradi projekata na kojima ćete raditi do odlučivanja o tome kada i gdje ćete raditi. Većini ljudi je važan osjećaj da imaju mogućnost izbora, da rade nešto zato što to žele i da su inicijatori vlastitog djelovanja,

Što je više nezavisnosti imaju zaposleni to manje uzimaju dana odmora i bolovanja.

Ova teorija važi kako za grupe, tako i za pojedince. Ukoliko tim ima ovlašćenje da donosi odluke kao grupa – nezavisno od viših rukovodilaca – to znači da je tim u izvjesnom stepenu nezavisan.

Zbog čega je nezavisnost toliko važna? Istraživanje u Tajvanu kojim je obuhvaćeno je 1.380 članova osoblja iz 230 domova zdravlja pokazalo je da su oni utoliko zadovoljniji na poslu i utoliko manje skloni da napuštaju posao i prelaze na druga radna mjesta ukoliko veću autonomiju uživaju. Studije sprovedene u Australiji pokazale su da nezavisnost osoblja utiče na to da u domovima za brigu o starima i bolesnima ima manje odlazaka zaposlenih, da se medicinske sestre više angažuju i da su ljekari opšte prakse zadovoljniji na poslu.

Takođe se ispostavilo da nezavisnost ublažava negativna osjećanja među zaposlenima u uslužnim delatnostima čiji je posao veoma stresan. Osim toga, nezavisnost na poslu može uticati na dugovječnost: istraživanje među zaposlenima u javnim službama sprovedeno u Velikoj Britaniji pokazuje da nemogućnost kontrole na poslu češće izaziva srčana oboljenja nego uobičajeni rizici kao što je pušenje.

Timska autonomija smanjuje nivo emocionalne iscrpljenosti pojedinačnih članova tima. Međutim, da bi došla do izražaja blagotvorna dejstva autonomije timovi moraju da rade zajedno. Ukoliko svi nisu jedinstveni u tome šta treba da urade sa svojom nezavisnošću, grupa neće biti sigurna kako da ide dalje, čime se zapravo smanjuju produktivnost i efikasnost. Da bi osigurali uspjeh, menadžeri moraju da se pobrinu da postoje struktura i rukovodstvo koji će držati sve na okupu kada su u pitanju ciljevi tima.

Sve ovo navodi na zaključak da menadžeri i šefovi treba da daju više slobode zaposlenima i pokažu da imaju povjerenja u njih kada je u pitanju donošenje odluka. ri tom treba da imaju u vidu nekoliko stvari:

Menažerima se predlaže da povećaju autonomiju svojih timova, ali da ipak paze da im ne daju previše kontrole da bi poslije morali da im je oduzmu. Takođe, veoma je važno uskladiti nezavisnost i strukturu. Menadžeri bi trebalo da prestanu da govore zaposlenima da rade, već da umjesto toga utvrde strateški smjer, rokove i standarde, a zatim omoguće zaposlenima da sami utvrde kako će obaviti posao.

Redakcija
Redakcija
Redakcija Ekonomista donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top