Kinezi na Morači planiraju da grade osam hidroelektrana

Kineska kompanija Norinko planira da na Morači gradi osam hidroelektrana ukupne instalisane snage od 293,6 megavati (MrW) i godišnjom proizvodnjom od 894,82 gigavat-sata (rWx) električne energije, pokazuje informacija o statusu projekta HE na Morači, u koju je “Dan” imao uvid.

To je znatno veća snaga i proizvodnja u odnosu na prethodni projekat izgradnje HE na Morači iz 2011. godine, kojim je bila predviđena izgradnja četiri HE na Morači Andrijevo, Zlatica, Raslovići i Milunovići, ukupne snage 238,4 MGW i sa proizvodnjom od 721 GWx struje.

Tehničko rješenje Norinka za HE na Morači predviđa realizaciju projekta u dvije faze, i to prvu fazu za izgradnju HE Andrijevo i HE Zlatica, a u drugoj fazi izgradnju HE uzvodno od HE Andrijevo. Izvještaj o planiranju je obuhvatio ukupno osam hidroelektrana, od kojih pet na glavnom toku rijeke Morače i tri na pritokama (Mrtvica, Sjevernica i Mala rijeka). Na glavnom toku Morače planira se pet HE Gornja 1, Gornja 2, Gornja 3, Andrijevo i Zlatica. Za svaku od pritoka je planirana jedna HE. HE Mrtvica se nalazi na desnoj strani srednjeg toka Mrtvice, HE Sjevernica na lijevoj obali donjeg toka Sjevernice, a HE Mala rijeka na lijevoj obali gornjeg toka Male rijeke piše u informaciji Ministarstva ekonomije u koju je “Dan imao uvid.

Ministarstvo je ovu informaciju dostavilo vladinoj Komisiji za ekonomsku politiku (KEP) u oktobru, ali je zbog vrlo malo detalja, na zahtjev predstavnika opozicije u Vladi traženo da se informacija vrati i dopuni, jer je sadržala vrlo malo detalja u vezi sa ponudom Norinka i turske firme Bereket enerdži.

Dopuna informacije o statusu projekta HE na Morači je u toku i kada bude završena biće upućena KEP-u kazali su “Danu iz resora na čijem je čelu Vladimir Kavarić.

Redakcija
Redakcija
Redakcija <a href="http://ekonomist.me">Ekonomista</a> donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top