Kazne za vlasnike igara na sreću skoro 80.000 eura

Inspektori Inspekcije za igre na sreću obavili su u prošloj godini 428 pregleda i izdali 74 prekršajna naloga, kojima su izrekli novčane kazne od 79,31 hiljadu eura.

Inspektori su obavljenim pregledima u prošloj godini utvrdili 91 nepravilnost, koje su se uglavnom odnosile na rad bez koncesije.

– U četiri slučaja konstatovane su povrede zakona koje se odnose na učešće maloljetnika u igrama na sreću – navodi se u izvještaju o radu Uprave za inspekcijske poslove za prošlu godinu.

U cilju otklanjanja nepravilnosti, izrečeno je 39 mjera ukazivanja i donijeto 51 rješenje.

– Od toga je dobrovoljno izvršeno njih 46, dok je na rješenja inspektora podnijeto 14 žalbi. U tri slučaja one su odbijene, dok je šest rješenja vraćeno na ponovni postupak – navodi se u izvještaju.

U pet slučajeva rješenje je poništeno i postupak inspekcijskog nadzora obustavljen uz obrazloženje drugostepenog organa da nema osnova za izricanje mjere zabrane obavljanja djelatnosti, s obzirom na to da je žalilac blagovremeno podnio zahtjev za dodjelu koncesije nadležnom organu.

– Za počinjene prekršaje izdata su 74 prekršajna naloga preduzeću i odgovornoj osobi, kojima su izrečene novčane kazne od 79,31 hiljadu eura – rekli su iz Uprave.

U prošloj godini naplaćeno je ukupno 70 prekršajnih naloga što je 94,6 odsto od broja izdatih, dok četiri nijesu naplaćena zbog blokade računa prekršioca.

– Pored izdatih prekršajnih naloga, inspektori su područnim sudovima za prekršaje podnijeli 12 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka protiv preduzeća i odgovorne osobe u preduzeću, od kojih je riješen jedan zahtjev – precizirali su iz Uprave.

U izvještajnom periodu riješeno je i šest zahtjeva iz prethodnog perioda, pa su u svih tih sedam predmeta izrečene novčane kazne od 32,3 hiljade eura, što ukupno sa troškovima postupka iznosi 36,25 hiljada eura.

– Neposredan efekat inspekcijskog nadzora u izvještajnom periodu ogleda se u tome što je više od 100 objekata iz sive zone uvedeno u regularne tokove, a posredan efekat inspekcijskog nadzora u ovoj oblasti ilustruje se kroz naplaćenih preko 15 miliona eura koncesione naknade u prošloj godini, što je oko 28,6 odsto više u odnosu na 2017 – navodi se u izvještaju.

Ta inspekcija je postupala po inicijativama koje su se odnosile na neisplaćivanje dobitaka igračima, tako što je posredovala u sporu između priređivača i igrača, u cilju prevazilaženja problema.

– Može se zaključiti da se inspekcijski nadzor u oblasti igara na sreću sprovodio u otežanim uslovima, prije svega zbog neadekvatnog pravnog okvira koji reguliše tu oblast – rekli su iz Uprave.

Novi Zakon o igrama na sreću nije donijet u prošloj godini, iako je bilo najavljeno, a činjenica da nedostatak valjanog zakona i odgovarajućih podzakonskih akata predstavlja, kako se zaključuje, limitirajući faktor za efikasniji rad te inspekcije.

Redakcija
Redakcija
Redakcija <a href="http://ekonomist.me">Ekonomista</a> donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top