Konferencije i forumi Archives | Ekonomist

Poslovni forum Francuska-Balkan u Beogradu od 30. maja do 1. juna

Zapadni Balkan bilježi stopu rasta BDP-a višu od 3%. To je dimanična ekonomska zona na vratima EU, nalazi se u procesu pristupanja, koristi predpristupne fondove i značajna finansiranja sredstva međunarodnih finansijskih institucija. Trenutno je više milijardi evra angažovanih sredstava svih finasnijskih organizacija zajedno u ovom regionu, za finansiranje projekata od više

Prijave za JICA seminar u Japanu

Ministarstvo ekonomije Crne Gore saopštilo je da Japanska agencija za međunarodnu saradnju (JICA) pruža mogućnost pohađanja seminara pod nazivom Developed Market Oriented Export Promotion Strategy/Marketing Strategy, koji se organizuje u periodu od 24. juna do 28. jula 2018. godine u Japanu. Kandidat je dužan dostaviti Aplikacioni formular, Izvještaj i kopiju pasoša. Takodje,

Projekat “Jačanje aktivizma mladih u prevenciji rodno zasnovanog nasilja”

NVO "SOS telefon Podgorica" u saradnji sa Ministarstvom sporta sprovodi projekat "Jačanje aktivizma mladih  u prevenciji rodno zasnovanog nasilja" sa ciljem da osnaži mlade da djeluju u borbi protiv nasilja na svim nivoima stvarajući mehanizme koji mogu garantovati izgradnju pozitivne prakse. U okviru ovog programa planirana je obuka mladih volontera za rad u programima prevencije nasilja  koja

3 izuzetne prilike – studijska putovanja u inostranstvo ( II Dio )

Dragi svi, Ako vam je želja da proputujete svijet uz relativno niske troškove, na pravom ste mjestu. Od sada ćete na našem sajtu pronaći sjajne prilike za mlade. Na nedjeljnoj bazi ćemo objavljivati najnovija dešavanja u svijetu vezana za konferencije, forume, zimske i ljetnje škole u regionu i svijetu .  Za sve dodatne

Top