"Kapija Balkana": Evropski uslovi investiranja u energetskom sektoru | Ekonomist

“Kapija Balkana”: Evropski uslovi investiranja u energetskom sektoru

Svaki investitor u Crnoj Gori ima iste uslove investiranja u sektoru energetike kao u bilo kojoj zemlji Evropske unije, kazala je ministarka ekonomije Dragica Sekulić otvarajući panel „Crnogorska ekonomije i energetski sektor“, koji je održan u okviru foruma „Kapija Balkana – Crna Gora 2017“ danas u Podgorici.

„Crna Gora je članica Energetske zajednice, a istovremeno je kandidat za ulazak u Evropsku uniju. Vodimo pregovore i u okviru poglavlja Energetika, koje je otvoreno u decembru 2015. i trenutno smo u procesu njegovog zatvaranja. To znači da su sve direktive transponovane u nacionalno zakonodavstvo i sada Crna Gora kroz svoje zakone primjenjuje treći energetski paket mjera i svi zakoni i podzakonska akta su u skladu sa EU pravilima iz oblasti energetike“, kazala je ministarka Sekulić.

Najznačajniji projekat u ovom trenutku je, kako je dodala, izgradnja podmorskog energetskog kabla između Crne Gore i Italije, zajedno sa svom infrastrukurom unutar države koja povezuje sjever i jug 400kV dalekovodom.

„Sve to će biti povezano sa kablom sa južne i Srbijom i Bosnom i Hercegovinom sa sjeverne strane. To je projekat koji osigurava da sve što bude proizvedeno u Crnoj Gori ima svoje tržište unutar ili van Crne Gore, što privlači nove investitore u proizvodne pogone“, kazala je ministarka Sekulić.

Ona je podsjetila da je Crna Gora krenula i u istraživanje nafte i gasa u svom podmorju, da je Vlada za sada potpisala dva ugovora za dodjelu koncesija, i najavila moguće potpisivanje novih ugovora uz novu tendersku proceduru koja će u budućnosti biti pokrenuta.

Državni sekretar u Ministarstvu ekonomije Nikola Vujović kazao je da je Vlada Crne Gore u oblasti energetike identifikovala prioritete koji su slični prioritetima država Evropske unije, a to su: bezbjednost energetskog snabdijevanja, razvoj konkurentnog energetskog tržišta i održiv energetski razvoj.

„Uz industrijsku proizvodnju, turizam i poljoprivredu, energetski sektor predstavlja sektor koji se najbrže razvija u Crnoj Gori. Izgradnja nove prenosne infrastrukture obezbijediće intenzivniju razmjenu i integraciju energetskog tržišta. Crna Gora daje mogućnost investiranja u sektor energetike u oblasti hidro-energije, termo-energije, energije vjetra, solarne i energije iz biomase“, kazao je Vujović.

Potpredsjednik Privredne komore Crne Gore Ivan Saveljić kazao je da Crna Gora ima dobro poslovno okruženje koji se konstantno unapređuje.

„Mi se razvijamo najviše u sektoru turizma, a zatim i u oblasti energetike, gdje Crna Gora ima značajne potencijale. Nadamo se da ćemo imati investicija i u oblasti poljoprivrede. Crna Gora je mala zemlja, ali je kroz čitav niz asocijacija, regulativa i ugovora dio jednog većeg, regionalnog okvira“, kazao je Saveljić i dodao da je Crna Gora dobra tačka za početak investiranja i za cijeli region.

Direktor Agencije Crne Gore za promociju stranih investicija Miloš Jovanović kazao je da postoji mnogo razloga za investiranje u Crnoj Gori.

„Tri stuba promocije su turizam, poljoprivreda i sektor energetike. Poljoprivreda je nedovoljno razvijen sektor, a Crna Gora ima značajne potencijale, posebno za proizvodnju organske hrane, šumarstva, ribarstva, preradu drverta i proizvodnju vode. Postoji interesantna veza između poljoprivrede i turizma – još uvijek smo zemlja koja se izgrađuje kao turistička detinacija, ali uvozi organsku hranu, iako ima velike potencijale da je proizvodimo sama“, kazao je Jovanović.

Redakcija
Redakcija
Redakcija Ekonomista donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top