Kamatne stope guše privredu i građane | Ekonomist

Kamatne stope guše privredu i građane

Kamatne stope u Crnoj Gori još su vrlo visoke, guše privredu, opterećuju porodične budžete i nijesu stimulativne za investitore, ocijenio je bankarski ombudsman Halil Kalač.

Kalač: Kamatne stope još uvijek su visoke

On očekuje da će se ulaskom tri nove banke i jedne mikrokreditne institucije na crnogorsko tržište, povećati ponuda novca, što će dovesti do pada njegove cijene, odnosno daljeg smanjenja kamatnih stopa.

Kalač je agenciji Mina-business rekao da ohrabruje činjenica da su banke ispoštovale preporuke bankarskog ombudsmana i Centralne banke (CBCG) da smanje kamate, ali očekuje njihov dalji pad.

“Svi slažu da su kamatne stope visoke. Čak je i Evropska komisija ocijenila da su one kamen spoticanja za privredu. Zato treba da dođe do njihovog smanjenja”, kazao je Kalač.

On je podsjetio da je, u tom pravcu, CBCG preporučila bankama da do kraja septembra smanje kamatne stope, jer njihova visina može da ugrozi finansijsku stabilnost.

Prema podacima CBCG prosječna ponderisana efektivna kamatna stopa na novoodobrene kredite snižena u oktobru u odnosu na septembar 1,06 procentnih poena na 9,71 odsto što, prema riječima Kalača, pokazuje da su banke u određenoj mjeri počele da postupaju po preporuci te monetarne institucije.

“Banke su prihvatile preporuku i smanjile prosječnu ponderisanu efektivnu kamatnu stopu u prosjeku 1,06 procentnih poena. Tako je učinjen prvi korak u primjeni preporuke i treba očekivati nastavak tog trenda u ovoj godini”, kazao je Kalač.

CBCG je pozvala banke da nastave sa snižavanjem kamatnih stopa i najavila da će kontinuirano pratiti njihovo kretanje, a po potrebi preduzimati odgovarajuće mjere.

Kalač je saopštio da je, na osnovu učestalih prigovora klijenata na visinu troškova koje banke zaračunavaju na dozvoljeni minus tekućeg računa građana i kreditne kartice, tražio njihovo smanjenje.

Bankarski ombudsman je krajem marta uputio preporuku bankama da smanje kamatne stope na overdraft kredite, odnosno dozvoljeni minus na tekućim računima građana, jer su visoke. Preporuka se odnosila na deset banaka koje odobravaju tu vrstu kredita.

Prema riječima Kalača, na preporuku je u roku od 30 dana odgovorilo pet banaka koje su navele da su spremne da o tom problemu razgovaraju. Odgovore na preporuku dostavile su NLB Montenegrobanka, Crnogorska komercijalna (CKB), Hypo Alpe Adria (HAAB), Hipotekarna i Sosiete Generale Montenegro banka.

“Banke su pokazale zainteresovanost da njihove kamatne stope budu što prihvatljivije na crnogorskom tržištu, da su one promjenljiva kategorija i zavise od više faktora”, kazao je Kalač.

 

Izvor: RTCG

 

Redakcija
Redakcija
Redakcija Ekonomista donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top