Kamate kod MFI 3,3 puta veće nego u bankama | Ekonomist

Kamate kod MFI 3,3 puta veće nego u bankama

Prosječna ponderisana efektivna kamatna stopa na novoodobrene kredite, u koju su uračunati svi troškovi kredita u bankama je u septembru iznosila 7,61 odsto, dok je prosječna efektivana kamata u mikrofinansijskim institucijama iznosila 25,2 odsto.

Kamate na nove kredite koje su odobravale MFI su čak 3,3 puta veće u odnosu na kamate u bankema.
Prosječna ponderisana nominalna kamatna stopa banaka na novoodobrene kredite iznosila je 6,69 odsto, a prema podacima koji su navedeno u Biltenu Centralne banke, kamate, kako nominalna, tako i efektivna su porasle za 0,35, odnosno 0,13 procentnih poena, dok su na na godišnjem nivou niže za 1,53, odnosno 2,02 procentna poena.

Kod MFI je prosječna ponderisana nominalna kamatna stopa na nove kredite u septembru iznosila 21,04 odsto i na mjesečnom nivou se nije mijenjala, dok je efektivna niža za 0,24 procentnih poena, odnosno pala je za 0,41 procentnih poena u odnosu na isti mjesec prošle godine, dok je efektivna niža za 0,32 procentna poena.

Prosječna ponderisana pasivna efektivna kamatna stopa iznosila je 0,96 odsto u septembru i niža je za 0,06 procentnih poena u odnosu na prethodni mjesec, dok je na godišnjem nivou zabilježila pad od 0,33 procentnih poena.

Kamata na depozite fizičkih lica iznosila je 1,29 odsto, i u odnosu na prethodni mjesec niža je za 0,09, dok je u odnosu na isti mjesec prošle godine niža za 0,45 procentnih poena. Istovremeno,
kamata na depozite pravnih lica iznosila je 0,59 odsto i niža je za 0,02 odsto u odnosu na prethodni mjesec, dok u odnosu na isti period prethodne godine bilježi pad od 0,16 procentnih poena.
Mladen Bojanić (Otpor beznađu) istakao je da postoji logično objašnjenje za različite, odnosno nešto veće kamate kod MFI nego kod banaka.

Redakcija
Redakcija
Redakcija Ekonomista donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top