Kamata za Hiljadu plus 2,99 odsto | Ekonomist

Kamata za Hiljadu plus 2,99 odsto

Nova faza rješavanja stambenih potreba po povoljnim uslovima trebalo bi uskoro da počne i već je izvjesno da će fiksna kamatna stopa biti najmanja do sada i iznosiće 2,99 odsto, saopšteno je iz Ministarstva održivog razvoja i turizma.

Generalni direktor Direktorata za razvoj stanovanja u Ministarstvu održivog razvoja u turizmu, Marko Čanović, kazao je Pobjedi da su trenutno u fazi pregovora sa bankama u vezi sa svim uslovima za kreditiranje projekta Hiljadu plus stanova.

“Na osnovu dosadašnjeg toka pregovora, fiksna kamatna stopa bi trebala da iznosi 2,99 odsto, na period ne duži od 20 godina”, rekao je Čanović dodajući da očekuju da će javni poziv biti raspisan u februaru, nakon završetka pregovora da predstavnicima banaka i građevinskih kompanija.

Javni poziv za građane biće raspisan u martu.

Čanović je kazao da su u ovoj fazi predviđena sredstva u iznosu od 20 miliona eura.

“Imajući u vidu nižu kamatnu stopu i novitet u ovom projektu, a to su stanovi iz starogradnje, koji će uticati na smanjenje cijene stana po metru kvadratnom, očekujemo da će od 450 do 500 domaćinstava, odnosno hiljadu članova tih domaćinstava riješiti stambeno pitanje”, naveo je Čanović.

 

U Projektu Hiljadu plus, kako je podsjetio, mogu učestvovati sva porodična domaćinstva čiji članovi nemaju riješeno stambeno pitanje i koji ispunjavaju propisane uslove.

“Planirano je da se 40 odsto kredita dodijeli zaposlenim u javnom sektoru, a 30 odsto bračnim parovima do 35 godina života. Posebna pažnja se poklonila osobama sa invaliditetom, samohranim roditeljima, porodicama sa djecom sa smetnjama u razvoju, mladima koji su bili djeca bez roditeljskog staranja i žrtvama nasilja u porodici”, objasnio je Čanović.

Uslovi su da je podnosilac molbe crnogorski državljanin, da ima prebivalište na teritoriji Crne Gore, da nijedan član domaćinstva nema u svojini stambeni objekat ili više od trećine stambenog objekta u Crnoj Gori u susvojini u posljednje tri godine od podnošenja zahtjeva za dodjelu kredita, da je kreditno sposoban i da zadovoljava kriterijume u pogledu visine kumulativnih primanja.

Novina u ovoj fazi projekta je ponuda u starogradnji, a stanove mogu nuditi i građani i preduzeća, s tim da prodavac mora imati posjedovni list bez tereta.

“Jedan od ključnih uslova je i da taj stan mora ispunjavati minimalne uslove energetske efikasnosti. Energetski pregled obuhvata prikupljanje podataka o karakteristikama objekta koje utiču na potrošnju energije i utvrđivanje finalne potrošnje energije. Energetski pregled obavlja osoba koja ima ovlašćenja Ministarstva ekonomije”, rekao je Čanović.

Prema njegovim riječima, spisak obučenih stručnih osoba se može naći na sajtu www.energetska-efikasnost.me.

Čanović je podsjetio da je treća faza rješavanja stambenih potreba građana po povoljnim uslovima, nastavak prethodna dva projekta Hiljadu plus, koja su realizovana 2010-2011. i 2015-2017. godine u saradnji i kroz kreditni aranžman sa Bankom za razvoj Savjeta Evrope, u kojima je 809 porodičnih domaćinstva, odnosno 2,15 hiljada građana riješilo stambeno pitanje.


 

Izvor: Pobjeda

Redakcija
Redakcija
Redakcija Ekonomista donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top